Arbetskraftsbrist i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Region Västerbotten har ett regeringsuppdrag att skriva fram en plan för kompitensförsörjningsplattform i Västerbotten.  Serum från Umeå Universitet har tagit fram med anledning av uppdraget en rapport på hur många som går i pension till 2020 och hur många som tillträder på arbetsmarknaden.
39 000 personer kommer att gå i pension men bara 29 000 personer kommer att tillträda på arbetsmarknaden fram till 2020. Det kommer med andra ord att innebära arbetskraftsbrist.
Frågan är hur vi ska styra utbildningsutbudet i länet då alla branscher kommer mer eller mindre ha arbetskraftsbrist enligt prognos, ett område som har stora behov är Vård och omsorg
Det problem som kommer uppstå är när näringslivet ska rekrytera arbetskraft som minskar i antalet. Ska alla utbildningssamordnare köra igång utbildningar med de branscher som skriker högst kan det vara andra branscher som inte får tillgång till arbetskraft. Ser vi till länets utveckling måste vi även våga utveckla nya branscher/arbetstillfällen för att utveckla länet.
Arbetskraftsbristen kommer att bidra till en negativ tillväxt då näringslivet i länet inte får ta tag i någon som tar över företaget eller jobbar som anställd om inget drastiskt händer.
Det är oerhört viktigt att dialogen mellan utbildningsväsendet och näringslivet utvecklas ytterligare. Fokus ska vara på det livslånga lärandet och att eftergymnasieal utbildningar blir mer efterfrågestyrd. Människor ska på ett enkelt sätt kunna gå in och ut i utbildning för att kunna söka de nya jobben. Samhällsekonomiskt är det en bra investering om fler får jobb, och då behövs ökad samverkan mellan näringsliv och utbildningsväsendet för att hitta gemensamma lösningar.
Regeringen minskar stadsbidragen till vuxenutbildningen och endast 26 % av yrkeshögskoleutbildningarna beviljas. Regeringens ekonomiska styrning bidrar till att företagen inte kommer att få personal med rätt kompetens då utbildningsystemet nu har mindre resurser att vara efterfrågestyrda. Jag vill se en förändring där oljan i maskineriet är en bra arbetsmarknadspolitik där arbetslösa får utbildning och näringslivet får tillgång på rätt kompetens.
Då behöver regeringen satsa hårdare!
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera

Balticgruppen hjälper ungdomar till jobb.

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Satt igår med kommunal och diskuterade fackliga frågor och kommunens organisation.
Under dialogen framkom det att Balticgruppens insatta 20 miljoner och kommunens egna tillskjutna pengar har gjort att 69 ungdomar jobbar kvar i verksamheterna efter att projektet avlutats.
 

Tycker det är bra att kommunen och näringslivet kan samverka så att våra ungdomar kan få komma ut på arbetsmarknaden.  Regeringens sänkning av restaurangmomsen har kostat miljarder och enligt revisionen inte givit tillräcklig effekt på ungdomsarbetslösheten. Som jag ser det har regeringen en liten kunskap om framgångsrik arbetsmarknadspolitik då vi fortfarande har en hög ungdomsarbetslöshet i Sverige.
 

Med andra ord borde regeringen kolla på Umeå modellen där balticgruppen varit en starkt bidragande aktör vilket vi i kommunen är tacksamma för. I och med att det varit så framgångsrikt har kommunen själv avsatt 80 miljoner för ungdomsjobb.  Vi tar ansvar i Umeå men vi vill ha ett stöd av regeringen i denna viktiga fråga kring ungdomsarbetslösheten.  Jag har väntat i 6 år nu på radikala förslag från regeringen men men väntar fortfarande!

Hans Lindberg (s)
 

Bli först att kommentera