Arbetskraftsbrist i Västerbotten

 

Region Västerbotten har ett regeringsuppdrag att skriva fram en plan för kompitensförsörjningsplattform i Västerbotten.  Serum från Umeå Universitet har tagit fram med anledning av uppdraget en rapport på hur många som går i pension till 2020 och hur många som tillträder på arbetsmarknaden.
39 000 personer kommer att gå i pension men bara 29 000 personer kommer att tillträda på arbetsmarknaden fram till 2020. Det kommer med andra ord att innebära arbetskraftsbrist.
Frågan är hur vi ska styra utbildningsutbudet i länet då alla branscher kommer mer eller mindre ha arbetskraftsbrist enligt prognos, ett område som har stora behov är Vård och omsorg
Det problem som kommer uppstå är när näringslivet ska rekrytera arbetskraft som minskar i antalet. Ska alla utbildningssamordnare köra igång utbildningar med de branscher som skriker högst kan det vara andra branscher som inte får tillgång till arbetskraft. Ser vi till länets utveckling måste vi även våga utveckla nya branscher/arbetstillfällen för att utveckla länet.
Arbetskraftsbristen kommer att bidra till en negativ tillväxt då näringslivet i länet inte får ta tag i någon som tar över företaget eller jobbar som anställd om inget drastiskt händer.
Det är oerhört viktigt att dialogen mellan utbildningsväsendet och näringslivet utvecklas ytterligare. Fokus ska vara på det livslånga lärandet och att eftergymnasieal utbildningar blir mer efterfrågestyrd. Människor ska på ett enkelt sätt kunna gå in och ut i utbildning för att kunna söka de nya jobben. Samhällsekonomiskt är det en bra investering om fler får jobb, och då behövs ökad samverkan mellan näringsliv och utbildningsväsendet för att hitta gemensamma lösningar.
Regeringen minskar stadsbidragen till vuxenutbildningen och endast 26 % av yrkeshögskoleutbildningarna beviljas. Regeringens ekonomiska styrning bidrar till att företagen inte kommer att få personal med rätt kompetens då utbildningsystemet nu har mindre resurser att vara efterfrågestyrda. Jag vill se en förändring där oljan i maskineriet är en bra arbetsmarknadspolitik där arbetslösa får utbildning och näringslivet får tillgång på rätt kompetens.
Då behöver regeringen satsa hårdare!
Hans Lindberg (s)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.