Vidga arbetskraftsregionen bygg bro till Finland

Av , , Bli först att kommentera 2

 

DET ÄR VIKTIGT för länet att jobba med bra kommunikationer, dels för att göra Sverige rundare men också ur ett internationellt perspektiv. Gods och resande människor ska på ett naturligt sätt kunna ta sig till och från regionen. God kommunikation möjliggör också en näringslivsutveckling i länet. Arbetskraftsregionen måste därför utvecklas både norrut och söderut, såväl som i öst-västlig riktning. Detta är särskilt viktigt då det fram till 2020 kommer att vara ca 39 000 personer i länet som beräknas går i pension samtidigt som 29 000 människor tillträder arbetsmarknaden. Länet riskerar en kraftig arbetskraftsbrist om inget radikalt görs. Att vidga arbetskraftregionen är därför oerhört viktigt, vilket förutsätter goda kommunikationer.
Ur ett öst-västligt perspektiv skulle vi bl.a. behöva utveckla samverkan med Finland när det gäller näringsliv och arbetskraftsfrågor. Finland ligger inte många mil från Sveriges kust men kommunikationerna är dessvärre ur ett länsperspektiv inte särskilt ändamålsenliga. En bro mellan länderna skulle vara en god förutsättning för en utveckling av länet.
En annan viktigt faktor för de öst-västliga kommunikationerna och godshaneringen är den isfria hamnen i Mo i Rana som kan leverera gods till Storumans nybyggda omlastningsstation. Länet skulle må bra av att transporter sker genom länet och att vi utvecklar arbetsmarknadsregionen mot Finland. Idag har vi universitet i Umeå och Vasa, där ökad samverkan skulle underlättas med bättre transporttider. För att Västerbotten ska kunna fortsätta utveckals måste kommunikationerna till och från regionen förbättras och då är bl.a. en bro Finland en förutsättning.
Med bättre kommunikationer mellan Umeå och Vasa skulle gods kunna transporteras genom länet och omlastas i Umeå och Vasa där båda städerna har logistik/kombiterminaler. Transporter genom Norge, Sverige, Finland, Ryssland och Asien förkortar transportiden till Asien betydligt, vissa uppger ända upp med ca 2 veckor.
Den flaskhals som finns idag i det europeiska tågnätet öppnar upp för en diskussion om andra vägar till och från Asien.
När det gäller det nord-sydliga perspektivet har Botniabanan betytt mycket men även en Norrbotniabana behöver byggas.  
 
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera