Finansiering av kulturhuvudstadsåret 2014

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Det kommer att vara svårt att mäta de ekonomiska intäkterna för kulturhuvudstadsåret 2014. Det är många organisationer som betalar sina egna projekt men går inte in med annan sponsring. Det är och kommer att vara svårt att mäta det i pengar, men kommer att bidrar till att vi får bra kulturarrangemang 2014. Däremot är det konstigt att regeringen inte tagit fram några pengar ännu. Vad jag förstår har regeringen skickats ut till de olika departementen rekommendationer att anknyta projekt som kan kopplas till kulturhuvudstadsåret.
 I slutet av programperioden innan högtidsåret har många kulturhuvudstäder fått pengar vilket är konstigt när planering ska ske tidigare. Eu kommer att eventuellt gå in med 1, 5 miljoner euro.
Det vi vet är att ökad besöksnäring ger ökade intäkterna till Umeå. Det finns vissa som fåstår att fotbollsfestivalen i Umeå omsätter 20 miljoner per år då boende, mat och annan konsumtion ökar.
För Umeå är det viktigt att vi jobbar vidare med att locka hit fler konferenser och fler festivaler då det ger klirr i kassan och ökad trevnad för Umeborna.
Hoppas dock att regeringen ger oss besked i höstbudgeten kring finansieringen av 2014 så att vi i Umeå kan planera ett bra kulturår 2014.
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera

Den svenska skolan segregeras

Av , , Bli först att kommentera 2

I en rapport som skolverket skrivit fram tas det fria skolvalet som en segregerande faktor.
En ny studie ”Den svenska skolans geografi” beskrivs att de priviligierade utnyttjar skolvalet för att undvika kontakt med underprivilegierade.  I en annan rapport ”Likvärdig utbildning i svenska grundskolan” från skolverket tas det upp att klyftorna mellan skolorna ökar kraftigt samtidigt som elevsammansättningen har fått en ökad betydelse för elevernas resultat.
 

Skolan ska vara i min mening ett samhällsbygge, där grunden byggs för att bli en bra samhällsmedborgare med rättigheter och skyldigheter. Skolan ska ge sociala, teoretiska kunskaper och en bred plattform att stå på för det livslånga lärandet.  Forskning visar dessutom på att om högpresterande och lågpresterande finns på samma skola ökar resultaten.
 

Nu sjunker resultaten i den svenska skolan och segregationen mellan skolorna ökar. Hur kommer näringslivet att få tag i arbetskraft med rätt kompetens när skolsystemet inte fungerar som den naturliga samhällsbyggaren. För att landet Sverige ska fungera måste alla vara med och hjälpa till och då behövs kunskap in ökat utanförskap.
 

Frågan är om regeringen vågar ta i frågan?
 

Hans Lindberg (s)
 

Bli först att kommentera