Den svenska skolan segregeras

I en rapport som skolverket skrivit fram tas det fria skolvalet som en segregerande faktor.
En ny studie ”Den svenska skolans geografi” beskrivs att de priviligierade utnyttjar skolvalet för att undvika kontakt med underprivilegierade.  I en annan rapport ”Likvärdig utbildning i svenska grundskolan” från skolverket tas det upp att klyftorna mellan skolorna ökar kraftigt samtidigt som elevsammansättningen har fått en ökad betydelse för elevernas resultat.
 

Skolan ska vara i min mening ett samhällsbygge, där grunden byggs för att bli en bra samhällsmedborgare med rättigheter och skyldigheter. Skolan ska ge sociala, teoretiska kunskaper och en bred plattform att stå på för det livslånga lärandet.  Forskning visar dessutom på att om högpresterande och lågpresterande finns på samma skola ökar resultaten.
 

Nu sjunker resultaten i den svenska skolan och segregationen mellan skolorna ökar. Hur kommer näringslivet att få tag i arbetskraft med rätt kompetens när skolsystemet inte fungerar som den naturliga samhällsbyggaren. För att landet Sverige ska fungera måste alla vara med och hjälpa till och då behövs kunskap in ökat utanförskap.
 

Frågan är om regeringen vågar ta i frågan?
 

Hans Lindberg (s)
 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.