Skapa en livskraftigare region dit man vill flytta

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Alla gymnasie program  på Jenningssklan i Robertfors läggs ner förutom industriprogramet.  Som jag har skrivit i tidigare blogg ser det så här allvarligt ut i många kommuner när elevunderlaget minskar. En annan utmaning ligger i att utbilda arbetslösa ungdomar  i länet som gått ut gymnasiet till branscher som söker arbetskraft.
Länets kommuner måste ändå på sikt funder på hur man ska vända befolkningsutvecklingen för att få tillgång till arbetskraft.
Vissa städer har börjat jobba med frågan om arbetskraftsinvandring.Ett sådant exempel är Sorsele kommun som har varit i kontakt med Ryska städer där man bjudit över hela familjer där mamma och pappa fått sysselsättning och barnen blivit inbjudna till det lokal föreningslivet. Integrationen verkar där ha lyckats. Jag tror inte att det är någon lösning att kommunerna ska locka över grannkommunernas medborgare och bidra till en intern kannibalism i länet.  Det behövs däremot en mer livlig och livskraftig region dit man vill flytta för att det är trevligt och att det finns spännande livsmiljöer.
Det är med andra ord inte bara arbetstillfällen som gör att man flyttar till en region. I Umeå har man länge jobbat med attraktivt boendemiljöer, rikt kulturliv och tillväxtskapande åtgärder. Det är där mäniskor leva och bo då det visar sig att befolkningsutvecklingen varit positiv sedan 50 talet.
Västebotten ska utveckla bra och kreativa innovativa arbetstillfällen där spännande livsmiljöer står i fokus och då kommer länet att stå sig bra i konkurrensen mot andra regioner. 
Om denna fråga inte tas på allvar får vi alla börja skriva historieböcker!
 
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera

Barnfattigdomen ökar i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Enligt Rädda Barnen har barnfattigdomen mellan 2009-2012 ökat i Sverige.
I Umeå var det 1800 barn i kartläggningen från kommunen som varit fattiga 2009. 2012 har denna siffra ökat till 2000 barn. Trots detta ligger Umeå under riksgenomsnittet.
Mycket av detta är en konsekvens av att regeringen dragit åt snaran i socialförsäkringarna.
Dåliga ersättningsnivåer i a-kassa och försämrad sjukförsäkring påverkar barnfattigdomen då föräldrarna har minskade ekonomiska förutsättningar.  Till detta ska tilläggas ökad utförsäkring och förtidspensionering av ungdomar  som har öka med  50 % senaste mandatperioden vilket inte är acceptabelt.
 I Umeå har vi medvetet satsat på ungdomsjobb 80 miljoner, 120 miljoner till sociala investeringar och ytterligare sommarjobb till elever i åk 2 gymnasiet. Alla barn ska ha samma förutsättningar och där satsar vi i Umeå!
Den borgerliga regeringen har tidigare valt att sänka skatterna för de främst 10 % rikaste i landet och det får också konsekvenser för dessa barn då den solidariska fördelningsmodellen slås ur spel.
Jag vill inte ha en ökad barnfattigdom då det starkt pekar på att vårt ” gemensamma samhälle” går åt fel håll.
 
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera