Solenergi inget för regeringen!

Av , , Bli först att kommentera 3

Solenergin är i dag världens snabbast växande industri och omsätter varje år cirka 1 000 miljarder kronor. Svenska regeringen har valt att ställa sig utanför denna genom att ha de lägsta ambitionerna för solenergi i hela EU, skriver Göran Bryntse, ordförande i Sveriges Energiföreningars Riksorganisation.

Tyskland, som har ungefär lika stor solinstrålning som Sverige, vill öka sin solkraft cirka 12 000 gånger mer än Sverige till 2020, enligt de inskickade energiplanerna till EU 2010. Svenska regeringen avskaffade stödet till termiska solfångare ifjol och tänker avskaffa stödet till solceller i år.
I Rapport bemötte nyligen energiminister Anna-Karin Hatt (C) kritiken av solenergipolitiken med att den är långsiktig! Långsiktighet betyder tydligen högst sju månader, tills stödet helt avskaffas 2013. I praktiken är det redan avskaffat eftersom det lilla stödet redan är utdelat.
Det är precis det här som är politik. Ska vi lyckas ställa om vårt samhälle till ett mer hållbart Sverige måste regeringen stimulera branscher som är miljövänliga. Då tänker jag på bl.a. vindkraft och solenergi. När det gäller vindkraft blev det mindre förmånligt för enskilda husägare när regeringen straffbeskattade alla som köpt vindkraft. Argumentet var att man sålde el och skulle beskattas, men det faller på sin egen orimlighet när man bara sålde el till sig själv som man själv också betalat genom delägarskap i vindkraftverket.
Nu fortsätter regeringen denna fientliga syn på miljö-el genom att ta bort stödet till solceller.
För mig är politik att ”vilja” något och här visar regeringen prov på ovilja. Frågan är om ovilja är något en regering ska hålla på med? Utvecklar det Sverige?
Hans Lindberg(s)
Bli först att kommentera