Satsar på småföretagens export

 

Skattebetalarnas pengar ska användas effektivt för att skapa fler jobb. Därför vill vi rikta ett anslag på 100 miljoner kronor under fyra år för att stärka exporten för de små och medelstora företagen lyfte  Stefan Löfven upp i Almedalen i Lördags.
Regeringens politik har nu prövats i såväl hög- som lågkonjunktur. Den har inte lett till fler jobb. Arbetslösheten har fastnat på historiskt höga nivåer, och är nu över 8 procent. Trots detta lade regeringen fram en vårbudget utan förslag för fler jobb.
Vi socialdemokrater vill använda skattebetalarnas pengar effektivt och föra en politik som stärker tillväxten och skapar förutsättningar för fler jobb.
Vår politik för fler jobb bygger på tre fundament:
          Det första är ordning och reda i de offentliga finanserna.
 
          Det andra fundamentet är en aktiv näringspolitik som banar väg för att fler entreprenörer kan starta nya företag och att befintliga företag kan växa. Näringslivet är inget särintresse.
 
          Det tredje fundamentet i vår jobbpolitik är kunskap och kompetens. Företagen betonar vikten av att kunna rekrytera kompetent personal. Trots att det råder massarbetslöshet i Sverige så har många företag svårt att hitta rätt personal. När företagen inte hittar den kompetens de efterfrågar tvingas de i många fall tacka nej till order. Matchningen på arbetsmarknaden måste förbättras. Vi måste stärka utbildningen från grundskolan hela vägen genom arbetslivet. Utbildningsinsatserna måste svara mot företagens behov. Det stärker den enskilde och det stärker Sveriges näringsliv.
Det finns en nyfikenhet att förändra politiken i Sverige och skapa jobb och tillväxt för alla vilket Sverige behöver när idetorkan växt sig fast i regeringskansliet.
Hans Lindberg (s)
 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.