Där vill jag leva och bo

Av , , Bli först att kommentera 5
I ett seminarium under Almedalsveckan lyfte Region Västerbotten upp attraktiva regioner och städer.
Mycket handlade om att lyfta blicken och våga utmana gamla kulturer och nyficket titta på nya.
Det måste finnas nyckelplatser i en region. Det ska finnas bra kommunikation så att man kan jobba i en stad och bo på lansbyggd om man vill. Bygg även staden högre och tätare med en puls som stimulerar kultur och möten mellan mäniskor.
Visioner, drömmar och spänning måste finnas som en långsiktig plan för att utveckla attraktiva livsmiljöer. Företag måste samarbeta ännu mer med varandra och bilda kluster för nå ut ännu mer på världsmarkanden. Jobba vidare med produktförädling som utvecklar företagen och arbetstillfällen. Kommuner i länet måste samverka ännu mer för att skapa förutsättningar för en bättre medborgarservice. Vi måste även jobba med skolan där dialogen om framtidens utmaningar ska vara med i undervisningen. Intellektuell kompitens är en förutsättning för länets utveckling.
Omvärldsbevakning är en förutsättning för att skapar förändring.
Vi behöver utveckla företagen och arbetstillfällena i Västerbotten och då behöver vi jobba på bredare front. Det innebär att vi ska ha attraktiva livsmiljöer, bra kommunikation, utbildningsväsende som skapar förändring från grundskola till universitet, ökad forskning inom olika områden, riskkapital för nya idéer, ökad samverkan mellan företag, ökad samverkan mellan kommuner, ökad kompetensutveckling i arbetslivet.
Om vi lyckas med det är det där jag vill leva och bo.
Hans Lindberg (s)
 
Bli först att kommentera

Sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 5

Såg en film för några dagar sedan som fick mig att känna olust. Filmen handlade om en lite kille som föll ihop på idrottsplanen och behövde akutsjukvård. Det visade sig att pojkens liv stod på spel och att operation var nödvändigt för att klara hans unga liv. Familjen hade en privat sjukförsäkring men det betalades bara ut på antalet  timmar pappan jobbat. Det saknades pengar och insamlingar i bl.a. kyrkor fick föräldrarna kämpa med. Det räckte dock inte utan pistolhot blev den enda utvägen för att tvinga sjukhuset att operera den sjuke pojken.

Film är bara film, men det beskriver USA:s sjukvårdssystem där privata sjukförsäkringar är finansieringen av sjukvården för den enskilde. Blir illa berörd av filmens spegling och ser även med oro över hur Sveriges sjukvård utvecklas med minskade stadsbidrag av regeringen. För Västerbotten del handlar det om ett par hundra miljoner på några års sikt i minskade stadsbidrag.
Om vi inte ändrar politikisk inriktning i Sverige kommer privata sjukförsäkringar att öka då våran gemensamma sjukvård nedmonteras av regeringen. Den privata försäkringspremien beräknas på bl.a. om släkten haft cancer eller hjärta och kärlsjukdomar. Vissa kanske inte ens får teckna en försäkring på grund av deras sjukdomsbild anses som högrisk.
Jag tycker att den svenska sjukvården ska vara till för alla och hjälper alla oavsett sjukdomsbild eller ekonomiska förutsättningar.
Våran välfärd bygger på att vi betalar skatt efter bärkraft och det är den solidariska modellen. Ökade samhällsklyftor och egna försäkringar gör inte att sjukvården i Sverige blir bättre.  
Regeringen gör medvetna val och i detta fall nedmontera vår allmänna sjukvård. Det kommer att bli en klassfråga att få sjukvård. Vill vi det?
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera