Unga ska inte vara arbetslösa

Av , , Bli först att kommentera 3


Vi Socialdemokrater vägrar acceptera att unga är arbetslösa. Med våra förslag ska ingen ung längre vara arbetslös mer än sex månader. Eftersom situationen ser väldigt olika ut bland olika ungdomsgrupper så behövs en bred palett av insatser. Vår utgångspunkt är att unga människor ska jobba eller studera. Inte vara långtidsarbetslösa.

Vi föreslår ett batteri av åtgärder som sammantaget innebär att alla unga under 25 år som är arbetslösa anvisas antingen arbete eller utbildning.

1. För det första vill vi införa ett utbildningskontrakt för unga utan fullgjord gymnasieutbildning. Unga arbetslösa som saknar fullgjord gymnasieutbildning ska fullgöra gymnasieutbildningen. Det ska bli ett krav på unga arbetslösa som uppbär ersättning från samhället. I vår budget avsätter vi resurser så att alla långtidsarbetslösa unga också får den praktiska möjligheten att uppfylla kravet.

2. För det andra vill vi brett satsa på yrkesintroduktionsjobb. Inom dessa ges unga nyanställda möjlighet att kombinera jobb med utbildning inom yrket. I vårt budgetalternativ gör vi en satsning där kommuner och landsting kan erbjuda anställningar till kollektivavtalade löner kombinerat med handledning/utbildning. Vi inrättar också ett kraftigt stöd till arbetsgivare som anställer inom yrkesintroduktionsavtalen, för att stödja modellen inom det privata näringslivet.

3. För det tredje vill vi brett satsa på kunskap. Vår ambition är att attackera rekryteringsgapet. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar allt sämre, vilket hindrar företagens möjligheter att växa. Här behövs breda satsningar på bristyrkesutbildning, utbyggd yrkesutbildning och satsning på högskolan. Vi räknar med att 5 000 av de nya platserna inom yrkeshögskolan samt högskola och universitet tas i anspråk av ungdomar som vill komma vidare från långvarig arbetslöshet.

 Hans Lindberg (s)

Totalt vill vi skapa mer än 35 000 nya jobb och utbildningsplatser för unga, utöver regeringens förslag. På kort sikt minskar vi den höga arbetslösheten. På lite längre sikt underlättar vi den generationsväxling som kommer att äga rum på arbetsmarknaden.

Återanvänder gamla bussar.

Av , , Bli först att kommentera 2

 

I förra veckan satt jag och pratade med stadsplanernaren från Szeged i Ungern. I Szeged jobbar man med små ekonomiska medel för att skapar bättre miljö i stadens kärna.
Av gamla Mercedes-bussar som pensionerats byggs fordonen om till miljövänliga bussar. De gamla dieselmotorerna lyftes ut och nya elmotetorer med små dieselmotorer monteras in.
Stadsplaneraren påstod att det är det rent ekonomiskt att återanvända gamla bussar då inköpsvärdet är lågt och driftskostnaden är mycket låg med de nya elmotorerna.
Det känns kul att gamla bussar kan blir miljövänliga och att det inte alltid är stadens ekonomi som avgör hur miljöpåverkande åtgärder utvecklas.
Vi kommer nog att se fler sådana exempel i framtiden. Hoppas bara att det inte blir intressekonflikter mellan busstillverkare och elmotorertillverkare som gör att utvecklingen stannar av.
Ser med spänning på framtiden inom detta område.
 
Hans Lindberg (s)