Det behövs nytt ledarskap

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Vi höjer därför ambitionerna för skolan. Vi vill ha en skola som ser och hjälper varje elev att nå sin fulla potential.

Resultaten i grundskolan har sjunkit sex år i rad och resultaten sjunker också för den svenska skolan i internationella kunskapsmätningar. Samtidigt ser vi att de sociala klyftorna i den svenska skolan ökar. Det duger inte.

För att vända den negativa utvecklingen i skolan krävs såväl politiska som ekonomiska prioriteringar. Vi väljer att prioritera skolan.

Vi socialdemokrater föreslår följande investeringar i skolan:

• Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr

• Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr

• Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr

• Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

• Mindre klasser i lågstadiet, 2 000 mkr

• Stötta skolor med tuffa förutsättningar, 100 mkr

• Läxhjälp till alla elever, 110 mkr

• Sommarskola, 130 mkr

Allt detta handlar om att våga satsa på framtiden och det gör vi genom våra ungdomar som är just framtiden.
 
Hans Lindberg (s)