10 årig skolplikt

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Idag föreslår vi Socialdemokrater en förlängd skolplikt. Förskoleklassen ska göras obligatorisk och därmed ska varje barn i Sverige omfattas av en tioårig skolplikt.

Grundskolan har successivt förlängts i Sverige. Antalet skolår har utökats med tiden, från folkskolans fyra år till grundskolans nio år. Den nioåriga grundskolan infördes för 50 år sedan. Nu är dags att förlänga skolplikten i Sverige med ytterligare ett år och se till att varje barn går i förskoleklass. Förskoleklassen är sedan 1990-talet en frivillig skolform i Sverige som erbjuds alla barn från sex års ålder. Men drygt 2500 barn går inte i förskoleklass och i vissa kommuner missar så många som var fjärde barn förskoleklassens pedagogiska verksamhet. 

Barn som gått i en högkvalitativ förskola når högre resultat i skolan. Socialdemokratin ser behov av att ytterligare höja kvaliteten i förskolan och förstärka förskolans arbete med lärande genom att investera mer i förskollärarnas och barnskötarnas kompetens.
 
Inget barn ska ligga efter redan före den första skoldagen.

Socialdemokratin höjer ambitionerna för Sverige och höjer kraven på hela utbildningssystemet. I vår budgetmotion föreslår vi investeringar på över tre miljarder kronor i skolan, där fokus är mindre klasser och investeringar i lärare.

Förnyelsen av Socialdemokratin fortsätter. Vi har utvecklat vår skolpolitik och fortsätter att göra så.