Gasklart idag

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Idag samlas styrgruppen för Gasklart i Vännäs. Vi kommer att gå igenom projektet som tar sikte på ny biogasanläggning med produktion av fordons gas som ska ligga i Vännäs norra industriområdet. Tanken är att anläggningen ska producera 30 GWh motsvarande 3 miljoner Nm3. Det ingår även i uppdraget att se över nya tankställen i Umeå-regionen.
Fordons gas är ett samlingsnamn för biogas och naturgas. Biogasen framställs av ekologiskt nedbrytningsbart material, till exempel gödsel. Restprodukten kallas biogödsel. Det luktar inte bara mindre än vanligt gödsel utan tas dessutom upp lättare av växterna. Alla vinner på produktionen av biogas. Genom att utnyttja de lokala förutsättningarna inom varje region är vi med och skapar ett naturligt kretslopp och ett levande landskap. Naturgas pumpas upp ur marken, men släpper ut betydligt mindre CO2 än andra fossila bränslen.
Ur miljösynpunkt har fordonsgasen stora fördelar. Biogas är det renaste bränslet i förhållande till övriga alternativ på marknaden. En vanlig miljöbil får högst släppa ut 120 gram koldioxid per kilometer. Kör du på ren biogas släpper du bara ut mellan 8 till 15 gram. Kör du på lika blandning biogas/naturgas är motsvarande siffra från ca 65 gram. Med biogas i tanken kan du köra tolv gånger mellan Stockholm och Malmö innan du har släppt ut samma mängd koldioxid som en dieselbil gör på en enda resa. Fordons gas är dessutom renare än både diesel och bensin när det kommer till utsläpp av tungmetaller, svaveloxid, kväve, stoft och sot.
Att Umeå behöver en bättre miljö råder det ingen tvekan om, men att miljöfrågor ska bli ja till el och nej gas håller jag inte med om. Det kommer att behövas en rad olika åtgärder för att lösa den globala miljöförstöringen. Det kommer att behövas elbilar, gasbilar, elbussar, fler som lämnar bilen hemma och åker kollektivt. Jag tycker att det är positivt att bönderna i Vännäs vill bygga en rötgasanläggning som tar hand om gödsel som i annat fall skulle utsöndra metangas och ånga ut i atmosfären. Gasen kan nu istället driva miljöbilar.  Fortsättning följer!
 
Hans Lindberg (s)