Hur kommer Arbetsförmedlingen att närvara i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 9

 

Länet står inför stora utmaningar då vi kommer att ha 39 000 personer som kommer att gå i pension fram till 2020 men bara 29 000 kommer att tillträda på arbetsmarknaden. Det kommer att krävas idoga arbete för att näringslivet ska få tag i rätt kompetens i framtiden.
Arbetsförmedlingen genomför nu en omorganisering där bl, a staben flyttas till Luleå kontoret från Umeå.
Mina funderingar är:
Blir det nya arbetsmarknadsområden?  
Hur ska nya arbetsförmedlingen vara regionen behjälplig med matchning av arbetskraft?
Vi har stora utmaningar med kompetensförsörjningen i Västerbotten och då vill jag se att arbetsförmedlingen är med på banan och inte fastnar i omorganisering.
 
Hans Lindberg (s)