Kränkande tester

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Kommunen måste ha lagstöd om man ska fråga efter personliga saker såsom sexliv och annat i utvecklingssamtal eller i blanketter. Individen är i beroendeställning till arbetsgivaren och därför är lagstiftningen tydligt skriven. Fokus i samtalen med den anställde ska vara utifrån individens utveckling.
I Umeå Kommun har ingen blivit uppsagt utifrån MPI-testerna som 11 personer varit med och fyllt i. Kommunen kommer att kontakta alla personer som varit med och fyllt i blanketten och alla kränkande tester har tagits bort.
Tycker det är bra att personalutskottet har bestämt tagit avstånd från blanketterna och nu jobbar vidare att med värdegrund och integritets utvecklingsarbete. Den nya upphandlingen av företagshälsovård kommer att upphandlas i dialog med de fackliga organisationerna nästa år.
Intigritet och värdegrund ska vara ledord för det framtida arbetet i kommunen vilket nu personalutskottet jobbar vidare med.
Hans Lindberg (s)