Satsningar på ledarskap

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Idag fastställer vi uppdragsoplanen i nämnden. Den ska syfta till att eleverna ges förutsättningar att få en bra skolgång. Vi har också ökat söktryck inom SFI, Grundvux och vuxenutbildning vilket vi kommer att jobba extra med under kommande år.
Speciella satsningar inför 2013:
Nämnden avsätter 1 miljon 2013 från eget kapital för att satsa särskilt på utbildning för rektorer.  Idag har rektor ansvaret att leda arbetet inom skolan vilket gör att ledarskapet är oerhört viktigt och där vill vi stärka rektorerna.
Nämnden avsätter yterliggare 1 miljon på efterfrågestyrd vuxenutbildning. Vi ska lägga örat mot branscherna och se vilket behov av kompetens som efterfrågas. Tanken är att vi ska utbilda arbetslösa mot branscher där det behövs arbetskraft.
Färre söker till Yrkesförberedande program och där vill vi att ”alla behörighetsgivande kurser till högskola ska vara lättillgängliga”. Många elever har valt bort dessa program i och med att de inte ger obligatoriska behöriget till högskola. Det vill vi ändra på
Fler elever ska gå igenom gymnasieskolan med godkända betyg och ej hoppa av utbildningen.
Vi kommer under nästa år fatta beslut om ny syvorganisation. Vi tror att det är viktigt att syvarna får träffas och täcka upp för varandra och då har det pratas om en organisation för syv. Beslut om detta kommer under våren.
Ökad samverkan mellan för och grundskolans elevhälsa och gymnasiet  är viktigt så att eleven får bästa förutsättningarna för ett bra och stimulerande lärande.
Lite av det vi kommer att besluta om idag.
Hans Lindberg (s)