Ska människor behöva fly….

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Nästan alla kommuner i länet har fler som går i pension än de som tillträder på arbetsmarknaden.
Umeå är undantaget troligtvis beroende på att Umeå har ett universitet som förser staden arbetskraft. Här är en sammanställning som Region Västerbotten tagit fram som baseras på Arbetsförmedlingens statestik över pensionsavgångar och tillträdande arbetskraft.
 
 
 
Frågan är hur övriga kommuner planerar kompetensförsörjningen? Det kan på vissa håll bli problem med den allmänna servicen till medborgarna då kompetens pensioneras bort. Områden där det kan bli kompetensbrist är exempelvis vatten avlopp, bygglov, teknisk kunskap osv.
En lösning för länets kommuner är att samverka mer inom områden där det uppstår kompetensbrist. Ett annat sätt att möta upp utmaningen genom att börja strategiskt utveckla gymnasieal och eftergymnasieal utbildning som tar sikte mot de områden som har arbetskraftsbrist.
Om ingenting görs kommer vissa kommuner i länet att stå där utan viktiga kompetenser och utan ett näringsliv och människor som flyr från samhället.
 
Hans Lindberg (s)