Förtydligande kring Sara Lidman-verket

Pressmeddelande
 
Förtydligande kring Sara Lidman-verket
 
Under helgen har gång- och cykeltunneln invigts vid Umeå Central, centralstationen i Umeå. Tunneln är dels en stadsdelsförbindelse, dels en förbindelse mellan de båda plattformarna vid stationen. I tunneln och på stationsområdet finns ett konstverk som bland annat består av en upplyst glasvägg och texter av Sara Lidman både på väggar och på marken.
 
När konstverket inspekterades inför invigningen reagerade ledande politiker på ett av citaten som lyder: ”Skriv något på väggen så att andra får veta hur du har det”. Taget ur sitt sammanhang och placerat i offentlig miljö ansågs citatet kunde uppfattas som en uppmaning till skadegörelse, vilket skulle kunna slå tillbaka mot det vackra konstverket. För att skapa rådrum täcktes citatet över under torsdagen.
 
Under fredagen möttes konstnärer, ansvariga politiker och tjänstemän för att diskutera situationen och den oro som fanns. Vid mötet beslutades i samförstånd att konstverket skulle presenteras i sin helhet för Umeåborna och att dialogen ska fortsätta nu i veckan.
Kommunen kommer nu att arbeta vidare med frågan i nära samråd med konstnärerna. En av de frågeställningar som ska belysas är om citatet kan utgöra ett hinder mot att lagföra eventuell skadegörelse. I sammanhanget ska påpekas att Umeå kommun årligen har betydande kostnader för klottersanering.  
 
Ambitionerna har varit höga när stadsdelförbindelsen gestaltades, och stora insatser har gjorts för att skapa en vacker och trygg miljö. Umeå kommun ser med stolthet på resultatet och välkomnar all debatt om vårt offentliga rum. 
 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.