Vad tar VK för ansvar?

Av , , Bli först att kommentera 22

 

Igår var det en hektisk dag för undertecknad. Det handlade om att VK hade skrivit att jag censurerat konst på invigningen. Nu hör till saken att vi tillsammans med konstnären kom överens om att ställa ut hela konstverket i dess helhet och att vi tillsätter en arbetsgrupp som kommer att jobba vidare med frågeställningen under kommande vecka.
Jag bloggade om detta i fredags innan invigningen. Trots detta var det stora rubriker om att jag censurerat konst under invigningen i lördagens tidning. Jag kan säga att gårdagen var helvetisk för mig då jag under hela dagen fick förklara till radio, tv, tidning om att vi inte under invigningen täckt över några konstverk.
Har fått hat-mail och andra konstiga meddelande på grund av att VK felaktigt informerade om att fredagens invigning var censurerad.
Min fråga är vad mäktiga VK har för ansvar att spegla verkligheten. Även politiker är gjorda av kött och blod och tål inte vad som helst. Och i detta fall tycker jag att man gått över gränsen.
Tidningen gjorde utredningen under torsdagen då allt uppdagades och allt var under utredning. Under fredagen träffade jag konstnären och kom överens, men det var inte speglat i VK.
Tror att media måste fundera på sin makt och använda den på rätt sätt!
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera

Kommunikation ett av det svåraste

Av , , Bli först att kommentera 13

 

Man menar en sak och uppfattas som något helt annan. Kan konstatera att det har blivit en diskussion om benämningen begåvningshandikapp i VK. I telefonintervjun med tidningen under freagsmorgonen sa jag att vissa människor har svårare än andra att förstå den konstnärliga kopplingen med texten #skriv något på väggen” trots att man inte får det. I VK ställdes frågan på sin spets och sammanfattningen av dialogen blev människor med begåvningshandikapp.
Har förstått att detta sårat vissa och jag vill be om ursäkt om det anses pekat ut en grupp människor vilket inte var tanken mina synpunkter i tidningen.
Sedan har texten inte varit övertejpad under invigningen igår då vi tillsammans med konstnären under fredagen kom överens om att inviga konstverket i dess helhet och ta diskutionen om 1 av 12 citat nästa vecka.
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera

Censur

Av , , Bli först att kommentera 10

 

I VK kan man läsa idag att konstverk skulle ha varit övertäck under invigningen av gång och cykeltunneln i centrala Umeå. Konstverket kan beskådas i sin helhet och vi är överens med konstnären att vi tillsätter en arbetsgrupp under nästa vecka kommer att se över formuleringen ”skriv något på väggen”
Det kan vara personer som inte förstår den konstnärliga kopplingen och även att Polisen kan få problem att ta fast olagligt klotter om vi själva hänvisar att ”skriva något på väggen.
Vi kommer att prata om det nästa vecka och det är vi överens om kommun och konstnär. Vi har alltså inte censurerat konstverket under gårdagens invigning .
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera

Invigning

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Ikväll inviger vi nya gång och cykeltunneln vid järnvägsstationen i centrala Umeå. Det har varit en het dialog om den konstnärliga utsmyckningen då det på marken framgår att man ”ska skriva något på väggen”.
Det kan med andra ord ses som en invit till att skriva på väggen som är av glas och utsmyckats av konstnären. Under eftermiddagen har undertecknad, kulturnämndens ordf, tillsammans med konstnär och tjänstemän från kommunen kommit överens om att konstverket invigs och sedan tar vi denna dialog under nästa vecka då det finns tid att bryta i frågan.
Nu gläds vi över den vackra konstutsmyckningen och att Umeå har tagit ett nytt stort kliv mot den hållbara staden.
 
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera

Samhällsklyftorna ökar

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Många privatpersoner har idag höga fasta kostnader såsom boräntor, bilräntor och hyreskostnader. Därför är a-kassan ett mycket viktigt skydd om man blir arbetslös. A-kassan ersätter Idag max 80 % av 18 700 kr i månadslön. Det blir ca 10 500 kr efter skatt. Tjänar du över 18 700 kr så får du enbart 10 500 kr i mån. Till detta ska tilläggas att regeringen beslutade att förra mandatperioden att höja a-kasseavgifterna. Resultatet har blivit att många gått ur a-kassan för man inte har längre råd. Trots att a-kassan gått med överskott har ersättningsnivåerna inte höjts av regeringen. Pengarna från överskottet har gått till skattesänkningar främst till de 10 % rikaste i Sverige
 
I en ny rapport från Arbetslöshetskassornas Samorganisation visar nu att närmare 1,5 miljoner människor står utanför försäkringen. Enbart i Västerbotten är det 4 000 personer som saknar ersättning från trygghetssystemen. Det är över 40 procent av de arbetslösa.
 
I dag är fler än var tredje arbetslös utan stöd från arbetsmarknadens trygghetssystem. Det är personer som varken har ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd. Frågan man kan ställa sig är hur arbetslösa ska få dagen att gå ihop ekonomiskt utan ersättning från samhället. Man kan anta att vissa får lämna hus och hem och söka försörjningsstöd från kommunen och andra blir fattigare och fattigare. Saker som talar för de sist nämnda är att barnfattigdomen ökar i Sverige vilket beror på fattiga föräldrar.
 
Det ska löna sig att arbeta och övriga ses som bidragstagare från regeringens sida. Den snäva uppfattningen slår nu undan benen för många som tvingas nu in i arbetslöshet när företagen varslar på grund av låg orderingång.
 
Det här är en oroväckande utvekling att fler och fler står utan a-kassa och fattigdomen ökar i Sverige. Vi kan inte ha det så här utan vi måste alla hjälpas åt efter förmåga. Därför behövs ett solidariskt skattesystem, solidariskt socialförsäkringssystem där alla får möjlighet till ett drägligt liv.  
 
Vi socialdemokrater har varit tydliga då det gäller a-kassan och ersättningsnivåerna, de måste bli bättre. Därför behövs en politisk förändring på Rosenbad.
 
Hans Lindberg (s)
 
Bli först att kommentera

Rut inget för skolan

Av , , Bli först att kommentera 5

 

SCB, statistiska centralbyrån kom ut med en redovisning 2011 som satte förstoringsglaset på välfärden. Ett av de områden som fokuserades på var rutavdragets utveckling och vem som gör avdrag för Rut.
Det är en talande statistik då det framgår tydligt att 64 % av de som gör avdrag för Rut är höginkomsttagare. Endast 7 % av rut-avdragen gjordes av låginkomsttagare.
En av anledningarna kan vara att man ska tjäna 250 000 kr och betalt in minst 50 000 i skatt för att få rätten till max 50 000 kr per år och person i skattereduktion. Med andra ord blir det en snedvriden skattepolitik då vi ser att låginkomsttagare missgynnas av rutavdraget.
Nu vill regeringen lyfta detta som de säger framgångskoncept in i skolans värld. Föräldrar i gymnasiet ska kunna göra rutavdrag för läxhjälp. Idag vet vi att många barn som misslyckas i skolan har föräldrar med låg utbildningsbakgrund och har många gånger låga löner.  En tolkning som jag gör av statistiken från SCB är att låginkomsttagares barn kommer inte att bli hjälp av denna reform.  Föräldrarna med lågainkomster med de största behoven har inte råd med rutavdrag för läxhjälp. Klassklyftorna kommer med detta förslag att bli ännu tydligare i skolan.
För 2011 drog regeringen in 11 miljoner i stadsbidrag från Umeå kommun. Anledningen var att regeringen hade förhoppningen om att den nya gymnasiereformen skulle göra att färre elever skulle hoppa av. Vi ser inte att regeringens siande blivit sanning då elever fortfarande hoppar av gymnasieutbildningarna runt om i landet.
Istället för att satsa på skatteavdrag för höginkomsttagare borde vi satsa på, mer lärare i klassrummet, mer specialpedagoger, utveckla nya lärostilar, mer ämnesinfärgning, osv.
Regeringens dåliga samvete över skolans negativa utveckling ska plåstras igen med avdrag för läxhjälp till höginkomsttagare. Vi socialdemokrater vill istället satsa mer pengar i skolan och då går Rut ut och in med mer lärare och specialpedagoger i skolan där lärandet ska utvecklas för alla.
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera

Investeringschock

Av , , Bli först att kommentera 7

 

 I förra veckan varnade Anders Ågren (m) för att socialdemokraterna skulle åstakomma skattechock.
Oj tänkte jag, vem vill ha en chock det låter lite destruktivt. Men faktum är att Moderaterna  nu regerat i snart 2 mandatperioder och än så länge har man inte lyckats med att minska ungdomsarbetslösheten eller förbättra skolan eller minskat samhällsklyftorna.
Att då påstå att det största hotet enligt moderaterna är socialdemokraterna som vill satsa pengar på mer vuxenutbildning, mer arbetsmarknadsåtgärder, mer lärare i skolan, satsa på bostäder för unga, en äldreomsorg som är värt namnet, investering i infrastruktur. För mig låter det som att alliansen missat målet då det yttersta hotet är andra partier. Hotet är att fler och fler går arbetslösa med sämre ersättning, hotet är att vi har en skola som blir sämre och sämre, hotet är att företag inte får tag på rätt kompetens, hotet är att vi har en infrastruktur som har stora investeringsbehov, hotet är att samhället glider isär.
Jag betalar gärna 5-10 kronor mer för en hamburgare vilket momssänkningen gett om jag vet att det går till en bättre skola, en bättre vård och omsorg, ungdomar som får jobb, alla får en bra bostad. Vi socialdemokrater skulle kalla det investeringschock. Det är möjligen en chock för moderaterna att konstatera att hamburger-politiken inte sänker ungdomsarbetslösheten och nu istället tvingas skylla på andra. Det är inte en konstruktiv politik utan visar istället på idetorka och en oidentifierbar tilltro på framtiden.
Att börja skylla på andra när man är själv ansvarig för politiken är ansvarslöst och visar på att vi behöver en politisk förändring!
Hans Lindberg(s)
 
Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Fyrkantigt värre

Av , , Bli först att kommentera 5

 

 Idag var jag och besiktade bilen på bilprovningen. Bilen var i gott skick och allt var frid och fröjd ända tills framlysena skulle kontrolleras. Ena halvlyset lös lite till höger. Anledningen var att undertecknad inte hade satt in lampan exakt i det spår som den sitta i.
Nu till det intressanta i kråksången var att det blev ombesiktning på grund av att lampan satt lite fel i lamhållaren. Jag frågade om jag inte skulle få sätta lampan rätt vilket skulle tar 30 sekunder.
Det svar jag fick av besiktningsmannen var att ”vi jobbar inte på det sättet” Till saken hör att bilprovningen beräknat att varje besiktning ska ta 20 minuter och vi var klar på 10-12 minuter och ingen köade vilket visade på tid fanns.
Jag eller besiktningsmannen kunde snabbt åtgärdat detta och sedan hade besiktningen varit klart. Nu ska undertecknad istället i anspråksta en ny besiktningstid och öka på kön ytterligare till bilprovningen för att endast se om glödlampan är rätt monterad.
Tycker att detta var ett fyrkantit sätt att hantera en glödlampa och förstår också varför det blir långa köer på bilprovningen när man inte har kundservicen är på topp.
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera

Volvosteget

Av , , Bli först att kommentera 4

 

I början av veckan startade eleverna på Volvosteget. Dragonskolan fick utbildning i konkurrens med Lernia och friskolor. Det är ett fåtal skolor i landet som har fått möjlighet att anordna denna utbildning.
Det var 500 sökande elever på 69 platser vilket visar att utbildningen är attraktiv.
Eleverna anställs i 10 veckor av Volvo och får en lön på 17 000 kr i månaden. Utbildningen kommer att varvas med teori, praktik, specialarbeten ute på företaget.
Det här är en bra samverkan mellan skola och näringsliv för att ge goda förutsättningar för unga att komma ut på arbetsmarknaden.
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera

Träff i Teknikcollige Botnia

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Idag träffas vi i styrgruppen för Teknikcollige. Det är ledamöte från Umeå, Övik och Skellefteå. Det är en styrka att vi har med de tyngsta industriföretagen i skolans utveckling där vi ser ökad samverkan mellan företag och skola. Det som utvecklas i positiv riktning är praktikplatser, sommarjobb och projektarbeten.
 
Komatsu har till exempel nyligen gått in med 35 miljoner kronor för att ytterligare vässa Teknikcollege i Umeå.
 
Det är många spännande utgångar efter utbildningen. Man kan börja jobba direkt eller välja de nya T 4 året. Tecknikcolllige i Umeå använder samma program som Designhögskolan vilker underlättar övergången till högre utbildning.
 
En toppmodern utbildning med bra utbildade lärare och bra dialog med brancherna bådar gott inför framtiden.
 
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera