Sverige tappar i ranking

 

 
Sveriges utbildningsnivå är fortfarande hög i jämförelse med Oecd-länderna, men utveckling tyder på att ungas utbildningsnivå inte kommer att höjas nämnvärt i framtiden. Samtidigt expanderar flera andra länder sin högre utbildning och det kommer innebära att Sveriges position i förhållande till andra länder kommer att förändras. Detta är en analys som Högskoleverket publicerat.
 
Det som även ska tilläggas är att alla gymnasieprogram nu inte ger allmän behörighet till högskola vilket kommer att förstärka trenden med lägre utbildningsnivåer i Sverige. Den nya gymnasiereformen kommer att slå igenom på 2-års sikt då de första eleverna går ut gymnasiet.
 
Högskoleverket presenterade beräkningar av den framtida balansen mellan arbetsmarknadens behov och tillskottet av nyutbildade från högskolan, där man ser att det finns risk för brist på viss kompetens och överskott på annan.
 
Här måste regeringen ändra färdriktning när man minskar högskoleplatser och minskar kunskaperna på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Idag har företagen förändrats där man inom industrin har i vissa fall 60 % tjänstemän av arbetskraften. Detta innebär att det krävs högre kompetens på arbetskraften. Morgondagens samhälle kräver mer kunskaper och omställning då omvärden förändras i allt högre takt. Regeringen måste förstå vikten av utbildning och bildning för att Sverige även i framtiden ska vara konkurranskraftig. Ser med oro på utvecklingen.
 
Hans Lindberg (s)
 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.