Tänk om tänk till

Av , , Bli först att kommentera 4

SCB, statistiska centralbyrån kom ut med en redovisning 2011 som satte förstoringsglaset på välfärden. Ett av områdena som fokuserades på var rutavdragets utveckling och vem som gör avdrag för Rut.

Det är en talande statistik då det framgår tydligt att 64 % av de som gör rutavdrag är höginkomsttagare. Endast 7 % av rut-avdragen gjordes av låginkomsttagare.
Idag vet vi att många barn som misslyckas i skolan har föräldrar med låg utbildningsbakgrund och har många gånger låga löner.  En tolkning som jag gör av statistiken från SCB är att låginkomsttagare inte kommer tillgodogöra sig rutavdrag för läxhjälp. För några veckor sen såg jag en annons om läxhjälp där kostnaden efter skattereduktionen blev 350 kr/t. Om man skulle anta att eleven behöver hjälp 2 timmar i veckan skulle det bli en kostnad efter skattereduktion på 2 800 kr i månaden.  Klassklyftorna kommer med detta förslag att bli ännu tydligare i skolan. Reformens tillträde handlar om pengar inte om behov. Tanken är att det efter nyår ska vara möjligt att göra avdrag för läxhjälp.  
Vi socialdemokrater vill istället att skolorna ska erbjuda hjälp med hemläxor i nära samverkan med frivillighetsorganisationer. För eleven ska detta vara kostnadsneutralt. Det behövs fler lärare i skolan inte mer rutavdrag som ska kompensera regeringens nerskärningar i skolan. Vi vill ha en skola där alla får samma chans till en bra skolgång oavsett bakgrund.
Hans Lindberg (s)