Det behövs en nationell it-strategi

Av , , Bli först att kommentera 6

Sju av tio svenska rektorer tycker att it används för lite i undervisningen. En anledning är kompetensbrist hos lärarna.

En undersökning från it-företaget Atea visar nämligen att 72 procent av Sveriges rektorer anser att it används för lite som stöd i undervisningen.

 

Att införa egna elevdatorer eller surfplattor i undervisningen kan lyfta elevernas resultat. 47 procent av rektorerna uppger sig ha erfarenhet av detta. 53 procent säger att det har ökat studiemotivationen.

6 av tio rektorer efterfrågar en nationell plan för hur it ska användas i skolan, enligt undersökningen.

 
Skolan ska förbereda ungdomarna för morgondagens arbetsmarknad och samhälle. Det handlar mer och mer hur vi kommunicerar med varandra och här måste skolan möta upp utvecklingen. 2006 fattade Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden i Umeå beslut om att alla elever skulle ha tillgång till bärbara datorer. 2010 hade alla 3 årsgrupper bärbara datorer.
Vi har fått utveckla detta i Umeå utan stöd av den nationella nivån.
 
Idedebatten kring skolans utveckling handlar från regeringens sida oftast om prov och betyg. Innehållet i skolan, hur man lär sig, kritiskt granska, utveckla kreativitet, utveckla lärostilar, vilken kunskap behöver vi i framtiden? är lämnat till sitt öde.
 
Rektorer reagerar nu på detta och vill att regeringen ska ta fram en nationell strategi för it. Jag tycker att det är dags att regeringen vaknar upp i denna fråga och tar fram en nationell strategi för it i skolan.
 
Hans Lindberg (s)