Det har varit för flummigt

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är inte resurserna som saknas, utan metodiken som är fel. Så kommenterar utbildningsminister Jan Björklund (FP) den negativa trenden för elevernas kunskaper i svenska kan man läsa i Uppsala tidning

UNT berättade på söndagen att regeringen inte förlängt de senaste årens miljardsatsning läs-, skriv- och räkne satsningen, i all fall inte på läsning och skrivning. Däremot satsas 2,5 miljarder kronor under ett antal år på matematikämnet. Samtidigt visar internationella studier att elevernas kunskaper i svenska försämras.   För att kunna ta del av kunskapen inom olika ämnen i skolan är läsningskunskapen inkörsporten. Att då i bemärkelsen ta av läsglasögonen för ungdomarna minskar förutsättningarna till lärande och kommer att försämra resultaten i den svenska skolan på sikt.
 
Det är farligt att som regeringen gör minska resurserna till läs och skrivinlärningen i skolan.  Regeringen har dessutom sjösatt en underbudgeterad gymnasiereform vilket riskerar att det kommer att vara färre lärare i skolan.
 
Regeringen måste ge mer pengar till skolan och fokusera som tidigare även på läs och skrivsatsningar i skolan då det är inkörsporten till kunskapsinhämtning.
 
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera
Etiketter: