Utveckla förskolan

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Idag presenterade Socialdemokraterna nytt förslag till partikongressen om framtidens förskola.
 
Här är förslagen som ska utveckla förskolan:
  • Allmän förskola från två års ålder
  • Högre kvalitet i förskolan
  • Öppna upp förskolan för alla barn
     
Syftet med förslagen är dels att säkra alla barns rätt till en bra förskola men också att underlätta för föräldrar att arbeta.
 
Forskningen om barns tidiga lärande visar att barn som har gått i en kvalitativ förskola lyckas bättre i skolan och i livet i stort. Detta gäller särskilt barn som växer upp i en mer studieovan hemmiljö. Investeringar i en kvalitativ förskola ger bättre resultat än resurser som investeras i senare åldrar.
 
Vår första utgångspunkt är därför att alla barn ska ha rätt till en bra förskola. Tidigare sågs förskolan enbart som barnpassning när föräldrarna arbetade. Idag är den en viktig pedagogisk verksamhet och då borde det vara självklart att barnen ska få möjlighet att gå där oavsett vad föräldrarna gör. Fortfarande är det grupper av barn som inte har tillgång till förskolan i tidiga åldrar eller som bara får gå i förskolan på deltid.
 
Den andra utgångspunkten är att förskolan ska underlätta för föräldrarna att arbeta, bidra till samhällsekonomin och tjäna pengar till familjen. Reformer som vårdnadsbidraget har istället försämrat incitamenten att arbeta eller utbilda sig, och då framförallt för kvinnor, som redan står långt från arbetsmarknaden.

Allmän förskola från två års ålder
För att göra förskolan tillgänglig för alla barn vill vi på längre sikt göra förskolan avgiftsfri. Men som ett första steg föreslår vi allmän förskola från två års ålder, istället för dagens tre år. Det innebär en avgiftssänkning med 420 kronor från dagens 1260 kr till 840 kr per månad, eller totalt 5040 kr per barn och år.
 
Det gör förskolan mer tillgänglig och det innebär mer pengar i plånboken till Sveriges barnfamiljer.

Högre kvalitet i förskolan
För att barnen ska gynnas av att gå i förskola krävs att förskolan är bra. Därför krävs det investeringar i förskolans kvalitet. Viktigast för kvaliteten i förskolan är personalen. Det krävs därför mer investeringar i kompetensutveckling för förskolans personal – såväl förskollärare som barnskötare och förskolechefer.

Många förskolor behöver fokusera mer på lärande och fördjupa arbetet med läroplanen. Förskolans lärandeuppdrag behöver ges mer uppmärksamhet och det viktiga arbetet med barns språkutveckling behöver stärkas. Mindre barngrupper och investeringar i personalen är viktiga för att detta ska fungera.

Öppna upp förskolan för alla barn
Forskningen visar att en bra förskola stärker barnen. Alla barn ska därför ha rätt till förskola oavsett vad deras föräldrar gör. Idag gäller rätt till 15 timmar per vecka. Denna rätt vill vi successivt utöka. Vi vill dessutom avskaffa vårdnadsbidraget.

 
Det blir en intressant kongress med fokus på framtidens välfärd där skolans utveckling är oerhört viktig. Vi vill inte se förskolan som en förvaringsplats utan som en pedagogisk plats där barn genom lek lär sig mer. Det skapar en bra start i livet för barnen och en god investering för samhället.
 
Hans Lindberg (s) 

Bli först att kommentera