Utveckla lärandet i byaskolorna

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag sitter jag i en konferens som syftar till att öka kvalitén i små skolor. Sverige, Finland och Norge finns med i seminariet från webben. Det som är slående är att alla 3 länder har samma utmaningar med små byaskolor. Utmaningarna ligger i ekonomi, tillgång till specialpedagogisk hjälp, elever som inte går vidare till högre utbildning. Det senare är den stora stötestenen där skolorna inte kan kompensera eller överbrygga mönstret att föräldrar med låg utbildningsbakgrund barn inte lyckas i samma omfattning som barn till föräldrar med hög utbildningsbakgrund.

Min syn på utbildningen är att skolan ska vara ett samhällsbygge och att föräldrarnas utbildningsbakgrund inte ska ha betydels för hur barnen lyckas i skolan.  När det gäller byaskolor måste det till en nationell it strategi där man oavsett var man bor i landet ska ha tillgång till lärare och högkvalitativ utbildning. Där kan fjärrundervisning vara ett stöd för att byaskolorna ska kunna utveckla pedagogiken men även knyta till sig pedagogisk hjälp.
Vi har från Utbildningsdelegationen, Region Västerbotten tillskrivit utbildningsdepartimentet om att få köra ett pilotprojekt om distansundervisning. Det behövs dispens från skollagen för att kunna bedriva ett sådant projekt. Det svar vi fick var att detta skulle utredas och våran förhoppning var att det skulle skrivas in i den nya fastställda skollagen. Med stor besvikelse konstaterade vi att det inte är nämnt i den nya skollagen.
Dagens konferens visar på att vi måste hitta nya vägar till att garantera kvalitet i främst små skolor och då är distansundervisning en möjlighet och  en förutsättning.
Hans Lindberg(s)
Bli först att kommentera