Idéer på skolutveckling

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Vi socialdemokrater vill utveckla skolan med fler läromedel och kompetensutveckla personalen så att läromedel och personal går i takt. Regerinen väljer att fokusera på mer betyg i skolan, vi vill utveckla pedagogiken och då kan it vare en del av denna utveckling. Vi vet inte bäst i alla avseenden och därför har Socialdemokraterna bjudit in till rundabordssamtal med bl.a. lärare, forskare och teknikleverantörer. Här är några förslag som vi kommer att driva när vi vunnet efter valet 2014.
1. Lärarna behöver kompetensutveckling om hur it kan användas i undervisningen.
Mer än varannan lärare har behov av kompetensutveckling för att använda it i undervisningen och för att använda och anpassa IT-verktyg för elever som behöver särskilt stöd. Socialdemokraterna har i riksdagen föreslagit att ytterligare 450 miljoner kronor ska investeras i lärarnas kompetens, ett förslag som de borgerliga regeringspartierna röstade ner.
 
2. Karriärtjänster för lärare inom digital pedagogik.
Från och med nästa läsår kan kommuner och enskilda huvudmän skapa särskilda karriärtjänster för lärare. I de kommuner i Stockholmsregionen där Socialdemokraterna styr vill vi använda denna möjlighet till att bland annat satsa på förstelärare inom digital pedagogik som kan förvänta sig i genomsnitt 5 00 0 kr mer i månaden.
 
3. Pedagogiskt utbyte mellan lärare i Stockholm.
Enligt en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund är det främsta hindret för att använda mer it i sin undervisning att lärarnas tid inte räcker till den planering och de förberedelser som behövs. Därför vill vi i Stockholm förbättra möjligheten för pedagogiskt utbyte mellan lärare. Ett viktigt steg på vägen är att skapa en portal på Internet för att dela med sig av ”best practice” och digitala lektionsförberedelser.
 
4. Sverige behöver en nationell IT-strategi för skolan.
Regeringens, och inte minst utbildningsministerns, kritiska inställning till it i skolan bromsar skolans utveckling. Utvecklingen av lärande med stöd av it är på många håll beroende av eldsjälars hårda arbete. Tillgången till it i skolan skiljer sig också mycket åt mellan olika skolor. Det krävs därför nationella målsättningar och att vi säkrar likvärdigheten mellan skolor. Sverige behöver därför en nationell IT-strategi för skolan.
Vi står inför ett tydligt val. Vi kan antingen ha en skola som hjälpligt följer den tekniska utvecklingen i samhället eller så kan vi ha en skola som verkligen tar till vara den digitala utvecklingen. För Sverige framtidsparti är valet enkelt. Vi behöver använda den nya tekniken för att förbättra undervisningen, anpassa undervisningen till varje elev och dra nytta av barn och ungdomars stora intresse för den nya tekniken så att de behåller motivationen för skolarbetet genom hela skolgången.
 
Hans Lindberg (s)
 
Bli först att kommentera