Budget i linje med Socialdemokraternas valprogram

Av , , Bli först att kommentera 4

Socialdemokraterna i Umeå har idag tillsammans med Vänsterpartiet presenterat sitt förslag till Budget för 2015. Ett budgetförslag som ligger i linje med det valprogram som Socialdemokraterna tidigare har presenterat.

Ett av de löften som Socialdemokraterna har lyft i sitt valprogram handlar om att förbättra arbetsmiljön, arbetsvillkoren och kvaliteten inom äldreomsorgen. Alla äldre ska få åldras med värdighet. Sedan tidigare har fullmäktige beslutat om en arbetsmiljösatsning på 25 miljoner kronor för 2014 och 2015. Nu fortsätter den satsningen med att förstärka äldreområdet rent budgetmässigt med nästan 33 miljoner kronor i förstärkta budgetramar.

– Den största satsningen i budgeten går till att finanisera kommande utmaningar inom äldreområdet. De budgetar som lagts tidigare har varit fokuserade på barn och unga. Nu kommer en satsning på äldreområdet. Det är de äldres tur. Vi vill att alla äldre ska kunna trygghet och få åldras med värdighet, säger Hans Lindberg.

Budget för framtiden
De prioriteringar som görs i budgeten är viktiga för framtiden. Utöver de särskilda uppdragen till kommunstyrelsen kommer Socialdemokraterna arbeta för att få fler människor i jobb. Det är en nyckel till att kunna fortsätta utveckla Umeå. Direkt kopplat till det är att efterfrågan på bostäder kan tillgodoses. Socialdemokraterna kommer därför arbeta för att upprätthålla och om möjligt öka bostadsbyggandet i Umeå. Fler bostäder för såväl unga som äldre är viktigt.

Socialdemokraterna i Umeå vill:
* Förbättra arbetsmiljö, arbetsvillkoren och kvaliteten inom äldreomsorgen. Alla äldre ska få åldras med värdighet.

Hans Lindberg (s)

Bli först att kommentera

Presskonferens budget

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag kl 11 00 kallar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet till presskonferens angående budgeten som vi ska lägga i fullmäktige.

Vi tar ansvar och ska utveckla Umeå med denna budget.

Plats: Kaptenen och ligger på ekonomiavdelningen i Stadshuset.

Välkomna!

Bli först att kommentera