En desillusionerad Ågren inger inte förtroende

Ågren har vid upprepade tillfällen visat sin oro över att Moderaternas inflytande i Umeå skulle minska efter valet. Detta försöker han förtäcka till att hela tiden prata om Socialdemokraterna skulle ha glömt jobben. Så låt oss då prata om jobb och välfärd.
Socialdemokraterna är fullt medvetna om sambandet mellan fler företag och skapandet av nya jobb, behovet av fler jobb men också vikten av att utveckla redan befintliga jobb. Och det är på det sista som Ågren fastnar och inte riktigt hänger med. I detta har han uppehållit sig i flera artiklar. Och det ska vi strax återkomma till.
Under Lennart Holmlunds ledning har Socialdemokraterna under otaliga år belyst vikten av att Umeå utvecklas med fler företag så att nya jobb skapas. Det i sin tur ger mer resurser till vår gemensamma välfärd. Det är ett viktigt förhållningssätt och inte något som kommer att förändras. Mitt mål är att fortsätta bygga den hållbara staden och kommunen, precis som tidigare, så att människor vill verka och bo här. Det kommer inte att innebära någon ny färdriktning.
Men nu till de förslag som vi har beslutat om när det gäller förbättrad arbetsmiljö inom äldreomsorgen. De är ju dessa som Anders Ågren försöker få till att Socialdemokraterna helt plötsligt nu inte skulle värna om jobben längre. Så låt oss då få diskutera Ågrens oro kring detta och framförallt förslaget kring arbetstidsförkortning som verkar fungera som ett rött skynke för honom.
Vad innebär detta förslag? Jo, Socialdemokraterna har sagt att alla förslag som gör att arbetsmiljön och kvaliteten inom äldreomsorgen kan förbättras är bra. Därför har vi varit positiva till att på försök genomföra arbetstidsförkortning på en eller flera arbetsplatser i kommunen med bibehållen lön, givetvis under förutsättning att personalen också tycker att det är ett bra förslag. Exakt hur kort eller lång denna arbetstidsförkortning ska vara har politiken inte bestämt. Ågren far därför med villfarelser när han skriver att det kommer att vara sex timmar. Alla förslag ska nämligen bygga på ett underifrånperspektiv och komma från de som arbetar i verksamheten. Det innebär alltså inte som Ågren skriver att vi kommer att tvinga någon.
Anledningen till att vi vill prova detta är för att se om det går att minska ohälsan och sjukskrivningarna så att fler människor inom omsorgen orkar jobba längre. Idag slits många ut i förtid på grund av stress och hög arbetsbelastning. Höga sjukskrivningskostnader, på grund av bristande arbetsmiljö, kostar kommunen mycket pengar varje år. Det borde Ågren känna till. Lyckas vi däremot vända trenden och förbättra arbetsmiljön så innebär det att sjukskrivningspengarna istället kan användas till att få fler händer inom omsorgen.
Vi menar därför att de projektmedel som vi avsatt, 25 mkr till förbättrad arbetsmiljö inom äldreomsorgen, är väl investerade medel. Våra förslag är därför finansierade. Ågren behöver därför inte vara orolig för kostnaden. Snarare borde Ågren vara mer orolig för varför så många slits ut. Moderaterna har ju inte direkt gjort det lättare för människor som jobbar inom offentlig verksamhet då de under sitt regeringsinnehav inte ökat statsbidragen till kommunerna och landstingen. Istället leker regeringen svälta räv med kommunerna. Det gör att många kommuner tvingas skära i sina verksamheter. Vad händer då? Jo, resultatet blir att personalen tvinga jobba hårdare. Är det bra arbetsmiljö, Ågren? Är det hållbart?
Det vore intressant om Moderaterna själva kunde komma med några förslag istället för att hela tiden kritisera andras. Socialdemokraterna har nu dessutom nationellt, via Stefan Löfven, gått ut och lovat att om vi får väljarnas förtroende vill vi inför 20 000 nya jobb inom äldreomsorgen och funktionshindersomsorgen. Det är ett förslag som kommer att finansieras via staten. Märk väl Ågren, staten ska börja ta sitt ansvar. Det är något helt annat än nu. Inga förslag i den här riktningen har kommit under hela tiden ni har styrt. Och vad beror det på? Jo, för att det för er i Moderaterna har varit viktigare att sänka skatterna för att gynna de välbeställda än att satsa på välfärden. Vård- och omsorgssektorn var inte perfekt när Socialdemokraterna styrde tidigare. Men det har inte blivit bättre under de senaste åtta åren. Nu kommer det förslag, både lokalt och nationellt, som faktiskt på allvar är ett steg framåt. Detta skrämmer Ågren.
Vi Socialdemokrater tror att det går att göra omsorgen bättre. Det innebär på intet sätt att vi inte förstår sambandet mellan arbete och välfärd. Vår viktigaste fråga är att fortsätta utveckla Umeå så att nya jobb skapas. Men vi vill också skapa ett socialt hållbart Umeå så att alla människor får plats och trivs här. Det innebär att vi faktiskt har ett ansvar för de som jobbar för oss. Det verkar Ågren ha glömt bort.
Hans Lindberg (s) kommunalrådskandidat

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.