Fler jobb och ökad välfärd

Av , , Bli först att kommentera 2

1: Få fler människor i jobb, samt göra särskilda satsningar för att minska ungdomsarbetslösheten.

2: Öka bostadsbyggandet. Fler bostäder för unga och äldre.

3: Göra en omställning av Umeå för miljöns skull. Införa ett omställnings- och innovationsråd, samt göra gång och cykel till de vanligsate transportsätten.

4: Halvera barnfattigdomen till år 2020. Barngruppernas storlek i förskolan ska fortsätta minska och alla elever i skolan ska nå målen.

5: Förbättra arbetsmiljön, arbetsvillkoren och kvaliteten inom äldreomsorgen. Alla äldre ska få åldras med värdighet.

Detta söker vi stöd för i valet den 14 september.

Hans Lindberg (s)

Bli först att kommentera