220 mkr för avgiftsfri kollektivtrafik

Av , , Bli först att kommentera 4

Just nu på fullmäktige debatteras frågan om avgiftsfri kollektivtrafik efter en motion från Feministiskt initiativ.

Efter att man har gjort en bedömning av kostnadsökningen så förväntas det bli ca 220 miljoner kronor. Det jag vill ha svar på är vart dessa pengar ska tas ifrån för att i så fall finansiera ett sådant försök? Ska vi skära ner på antalet lärare i skolan, ska vi ta bort hela kulturens budget? Det är oansvarigt att lägga förslag som är ofinansierade.

Vidare så kan vi se att denna typen av satsningar i högre grad gör att de som går och cyklar istället väljer att ta bussen. Vill vi ställa om samhället för mer hållbart åkande och se ändrade resvanemönster så måste fokus också ligga på de som idag kör bil och göra så att de väljer att åka kollektivt.

Hans Lindberg (S)

Bli först att kommentera