Ge oss besked om färjan!

Av , , Bli först att kommentera 4

Diskussionerna om behovet av en ny färja, tillskapandet av Midway Alignment och samarbetet med våra finska grannar i Vasa har pågått länge på kommunal nivå. Nu behöver vi tydliga besked av regeringen gällande finansieringen. Idag intervjuas jag i VK med anledning av frågan. Får vi inte ett svar snart så är även det en tydlig signal om att kommunikationerna och infrastrukturen i norra Sverige och den öst-västliga länken inte är prioriterad.

För mig är det tydligt att det vidare ställer frågan om vilka projekt vi som kommun ska gå in i, när staten inte tar sin del av ansvaret?

Som det ser ut nu är det inget alternativ att på längre sikt köra med den gamla färjan. Besiktningarna av skrovet tvingas utföras allt tätare. Den kommer inte klara utsläppskraven och går kort och gott ur tiden. Det håller inte. Antingen måste kommunen gå in med miljonbelopp för att säkerställa miljön och säkerheten för en fortsatt drift eller också måste vi lägga ner som ett nav i transporten mellan Norge, Finland och Ryssland.

Om regeringen väljer att inte gå in och finansiera färjeprojektet kommer jag att föreslå att vi inte ska gå in med pengarna i Norrbotniabanan med 250 miljoner. Vi har provat att upphandla färjetrafiken åtta gånger utan att privataktörer har visat intresse, vilket har inneburit att Umeå och Vasa har tvingats dra det tunga lasset. Det här är en oerhört viktig transportled där de 25 tyngsta företagen har skrivit under ett brev till Näringsdepartementet och Infrastrukturminister Anna Johansson om vikten av att färjan ska byggas.

Hans Lindberg (S)

Bli först att kommentera