Umeå stöttar kunskapsintensiva företag

Vårt Socialdemokratiska mål är arbete åt alla. Kampen mot arbetslösheten vår viktigaste uppgift. Jobbet är för de allra flesta en väldigt positiv och viktig del av livet. Arbete ger inkomst, gemenskap och utveckling. Att alla människor arbetar och försörjer sig möjliggör en bra välfärd av högsta kvalitet, ett samhälle som håller ihop och ökad jämlikhet. För att säkra välfärdens finansiering i framtiden behöver Sverige en ny politik för fler växande företag, fler i arbete och fler arbetade timmar. Den Socialdemokratiska planen för fler jobb bygger på fem grundläggande strategier:

– Höj Sveriges kompetens till världsledande nivå,

-Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag,

-Sätt innovation i centrum,

-Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden och

-Låt allas framgång bli hela Sveriges framgång, ökad jämlikhet och jämställda löner och karriärmöjligheter ger fler jobb.

Ett litet exportberoende land som Sverige är helt beroende av att det finns ett fungerande och väl utvecklat strategiskt samarbete mellan alla aktörer som kan bidra till att Sverige blir framgångsrikt i den internationella konkurrensen.  Ett samhällsområde som lämpar sig väl för detta är den komplexa och mycket kunskapsintensiva hälso- och sjukvården (Life Science). Andra exempel på högintressanta områden för strategisk samverkan är miljö- och energiområdet och den växande besöksnäringen.

Sverige har idag en stark exportindustri och många kunskapsintensiva företag. Vi är mycket beroende av de kunskapsintensiva snabbväxande företagen. De utgör endast cirka 10 % av samtliga företag men står för 80-90 % av sysselsättningstillväxten i det svenska näringslivet. Det är viktigt att vi kan samarbeta och stötta den här typen av företag. I Umeå gör vi det bland annat genom Uminova Innovation.

Uminova Innovation ägs av Umeå kommun, Umeå universitet, SLU, Västerbottens läns landsting samt Region Västerbotten och är en företagsinkubator. Inkubatorn bistår entreprenörer med managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk och en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice. Vi vet att det ofta är tufft att starta upp ett företag, det är tufft att orka komma ut på marknaden och dessutom vara uthållig innan affärsmodellen är helt klar. Uminova Innovation stöttar ”Startups” som genererar dagens och framtidens tillväxt för Umeå. Det är en mycket viktig uppgift!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.