Nyindustrialiseringsstrategi för omställning och konkurrenskraft

Av , , Bli först att kommentera 3

Vårt lands är i mångt och mycket byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag som kontinuerligt klarat av att förnya och ställa om produktion och produkter i takt med att marknaderna förändrats.

Det finns en bild av att industrin i Sverige minskar i betydelse, men industrin har bara förändrats. Om vi räknar in de industrinära tjänstejobben är vårt land fortfarande en industrination. Industrin står då för en femtedel av landets ekonomi och sysselsätter omkring en miljon människor. Industrin står också för 77 % det samlade exportvärdet.

Svensk industri har egentligen alla förutsättningar för att klara den omställning som krävs och målet måste vara att bli världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster

Jag är därför mycket glad över att Näringsminister Mikael Damberg (S) och regeringen nu tagit fram en nyindustrialiseringsstrategi. I strategin har regeringen valt ut fyra fokusområden för att stärks företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft.

* Industri 4.0 – Företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att nyttja digitaliseringens möjligheter.

* Hållbar produktion – Ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar produktion ska bidra till industrins värdeskapande, jobbskapande och konkurrenskraft.

* Kunskapslyft industri – Kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling.

* Testbädd Sverige – Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster i Sverige.

Det är företagens ansvar att hantera utmaningarna och dra nytta av möjligheterna. Men det är politikens ansvar att stärka företagens förutsättningar att klara omställningen. Regeringens nyindustrialiseringsstrategi ligger därför helt rätt i tiden.

 

Bli först att kommentera