Res er ur sandlådan Ågren och Westerberg!

Av , , Bli först att kommentera 12

Igår hade Kommunstyrelsens arbetsutskott att ta ställning till förslaget om kommunens strategiska plan för de kommande 12 år. Oppositionens Anders Ågren (M) har vid ett antal tillfällen, högljutt,  efterfrågat detta dokument. Jag såg med förväntan fram emot en givande debatt om den strategiska planen och inspel från samtliga partier vid gårdagens sammanträde. Tyvärr uteblev debatten då Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) inte hade en enda kommentar och inte ett enda förslag om innehållet i förslaget till strategisk plan. Ågren och Westerberg hade uppenbarligen inte gjort sin hemläxa! Vänsterpartiets Ulrika Edman och Miljöpartiets Nasser Mosleh presenterade väl genomtänkta förslag som vi Socialdemokrater anser kommer att komplettera och göra dokumentet än bättre. Dessa förslag kommer därför att arbetas in i dokumentet efter gårdagens beslut av KS AU.

Att som Moderaterna och Liberalerna ställa sig utanför processen och hävda formalia är rena ”sandlådefasonerna”. De vill mena att eftersom vi Socialdemokrater arbetat fram förslaget till strategisk plan själva utan inblandning från tjänstemän är detta odemokratiskt. Man tar sig för pannan!  Alla förslag som läggs i en kommun är politiska, till vår hjälp har vi förtroendevalda tjänstemän som vi kan nyttja om vi så önskar.

All beslutsmakt i kommunen är på delegationen från Kommunfullmäktige.
Via nämnder och styrelser delegeras beslutsmandatet till förvaltningschefer som givetvis vidaredelegerar ut i organisationen.
Det ger att alla tjänstemän är politikens ”biträden”.
 Men att politiker skulle vara förhindrade att formulera och framlägga förslag till måldokument är givetvis absurt. Om något är tveksamt är det det omvända, att tjänstemän ägnar tid år att formulera politik.

Den strategiska planen är ett mycket viktigt dokument för kommunens utveckling de närmaste 12 åren. Vi socialdemokrater har lagt ner mycket tankeverksamhet och tid på att formulera ett så bra dokument som möjligt. Med Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag som presenterades i går vid KS AU kommer dokumentet att bli än bättre. Om Ågren (M) och Westerberg (L) hade menat allvar med att påverka dokumentet hade de som de andra partierna kommit med förslag vid gårdagens KS AU istället för att sitta och sura över att S skrivit underlaget och inte tjänstemännen.

Det är dags för herrarna Ågren och Westerberg att resa sig ur sandlådan och börja ta ansvar för politiken och kommunens utveckling.

Bli först att kommentera

Med jämställdhet som metod

Av , , Bli först att kommentera 7

Vid Brottsförebyggande12571107_10153294636511969_1382035244_nrådets möte igår antog vi de prioriterade områdena för 2016. Fokus ligger alltid på de förebyggande åtgärderna men det nya med dagens beslut är att vi vill arbeta med jämställdhet som en metod i det förebyggande arbetet. Vi kommer även att fokusera på att skapa en trygg och trivsam stadskärna.

 

Forskning har undersökt samspelet mellan attityder till jämställdhet, attityder till maskulinitet och utövandet av våldsamma och kränkande handlingar. Resultaten visar att risken  för att ha utövat en våldsam eller kränkande handling ökar med 3,2 gånger för killar som både instämmer i stereotypa påståenden om könsroller och stereotypa påståenden om maskulinitet och feminitet jämfört med killar som inte instämmer i något av dessa påståenden. Mönstret är detsamma bland tjejer, men risken är något lägre 2.5.  Modellerna kontrollerar för ålder, föräldrarnas utbildningsnivå och boenderegion vilket innebär att överrisken för våldsamt beteende inte kan bero på dessa faktorer. Vi kan alltså konstatera att ökad jämställdhet i ett samhälle ger färre brott inom detta område. Jämställdhet ska därför  genomsyra UmeBRÅs verksamhet under hela året.

 

Vårt beslut innebär bl a att kommunen tillsammans med polisen- och gärna tillsammans med fler myndigheter- ska informera och utbilda ungdomar och nysvenskar inom området jämställdhet. Men vi ska också informera om gällande lagstiftning och andra regler i vårt land. Vi kommer att besöka skolor, EU-medborgare, flyktingboenden och boenden för ensamkommande flyktingbarn.

 

Vi ska ha en trygg stad och då är det viktigt att vi jobbar med jämställdhet.

 

 

Bli först att kommentera