Med jämställdhet som metod

Vid Brottsförebyggande12571107_10153294636511969_1382035244_nrådets möte igår antog vi de prioriterade områdena för 2016. Fokus ligger alltid på de förebyggande åtgärderna men det nya med dagens beslut är att vi vill arbeta med jämställdhet som en metod i det förebyggande arbetet. Vi kommer även att fokusera på att skapa en trygg och trivsam stadskärna.

 

Forskning har undersökt samspelet mellan attityder till jämställdhet, attityder till maskulinitet och utövandet av våldsamma och kränkande handlingar. Resultaten visar att risken  för att ha utövat en våldsam eller kränkande handling ökar med 3,2 gånger för killar som både instämmer i stereotypa påståenden om könsroller och stereotypa påståenden om maskulinitet och feminitet jämfört med killar som inte instämmer i något av dessa påståenden. Mönstret är detsamma bland tjejer, men risken är något lägre 2.5.  Modellerna kontrollerar för ålder, föräldrarnas utbildningsnivå och boenderegion vilket innebär att överrisken för våldsamt beteende inte kan bero på dessa faktorer. Vi kan alltså konstatera att ökad jämställdhet i ett samhälle ger färre brott inom detta område. Jämställdhet ska därför  genomsyra UmeBRÅs verksamhet under hela året.

 

Vårt beslut innebär bl a att kommunen tillsammans med polisen- och gärna tillsammans med fler myndigheter- ska informera och utbilda ungdomar och nysvenskar inom området jämställdhet. Men vi ska också informera om gällande lagstiftning och andra regler i vårt land. Vi kommer att besöka skolor, EU-medborgare, flyktingboenden och boenden för ensamkommande flyktingbarn.

 

Vi ska ha en trygg stad och då är det viktigt att vi jobbar med jämställdhet.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.