Kvarken Ports på rätt väg

Av , , Bli först att kommentera 5

I fredags genomförde vi bolagsstyrelsemöte inom Kvarken Ports. Kvarken Ports är ett gemensamt hamnbolag för Umeå och Vasa. Detta samarbete ska bidra till att stärka hamnarnas marknadsposition i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna. Kvarken Ports har som mål att bli en kvalitetshamn med fokus på kundernas behov och klimatsmarta lösningar. För att möta framtidens krav på transporter bygger Umeå och Vasa tillsammans upp ett helt nytt hamn- och transportkoncept. Det nya hamnbolaget har en viktig roll för att stärka både de öst-västliga och nord-sydliga transportstråk som möts i Kvarkenregionen.

Vi kunde under styrelsemötet konstatera att Umeå hamn under fjolåret ökade med 2,6% och att Vasa hamn minskade med  22%. Den stora förändringen i Vasa är att transporten av kol, som har varit en stor del av hamnens verksamhet, fasas ut. Kolet används inte längre som uppvärmningsbränsle då fler och fler använder bättre miljöalternativ. Det är mycket glädjande att vi lyckats öka containerhanteringen med 10 %. Det är en viktig signal om att vi är på rätt väg- mer och mer gods kommer transporteras med container.Vi förstärker nu organisationen med en säljare som aktivt ska få fler företag att välja våra hamnarna för sina transporter av gods.

Vi har nu gått från underskott till att under förra året göra ett överskott på 1253 miljoner- det är ett mycket gott tecken på att vi är på rätt väg.

Bli först att kommentera