Umeå växer

Av , , Bli först att kommentera 4

De officiella befolkningsuppgifterna presenterats igår. Vår prognos för 2015 låg på 120 450 personer. Siffrorna visar dock att Umeå vid årsskiftet hade 120 777 invånare samt att kommunen ökat med 1 164 personer.

Det bör dock noteras att Skatteverket under året har gjort en översyn av befolkningsregistret och avregistrerat omkring 550 personer -främst utlandsfödda och studenter- som flyttat. Det bör innebära att tillväxten under 2015 har varit omkring 550 personer högre än vad statistiken visar.

Vi vet även att flertalet av de cirka 1000 flyktingar som för närvarande finns i Umeå är asylsökande och därmed inte finns med i årets siffror. I statistiken finns endast de ca 170 personer som fått uppehållstillstånd och blivit kommunmottagna. Vi kan även konstatera att flyttningsnettot ligger kvar på en bra nivå, 557 personer trots avregistrering. Det beror främst på ett fortsatt förbättrat resultat mot ”övriga län” i Sverige. Nettot från övriga Västerbottens ligger stabilt och varierar runt 350 personer per år.

Umeå kommun har som mål att bli 200 000 invånare. Det kräver sina insatser. Vi jobbar därför hårt med att t ex öka bostadsbyggandet samt att skapa så bra förutsättningar för näringslivet som möjligt.

 

.

 

 

 

Bli först att kommentera