Reformer träder i kraft

Av , , Bli först att kommentera 3

I morgon den 1 mars träder två viktiga reformer i kraft. Det handlar om bidrag till glasögon för barn mellan 8 och 19 år och det handlar om att alla kommuner måste vara med och ta ansvar för mottagandet av nyanlända.

  • Det avsätts 120 miljoner kronor per år för att barn och unga i åldern 8–19 år ska få bidrag för glasögon på motsvarande sätt som barn i åldern 0–7 år redan får. Syftet med bidraget är att möjliggöra för flickor och pojkar mellan 8 och 19 år, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på lika villkor i såväl skola som på fritiden. Bidraget ska uppgå till 800 kr per person. Om kostnaden för glasögonen eller kontaktlinserna är lägre än 800 kr per person ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden

Reformen bidrar till att barn och unga kan leva och växa upp under goda förhållanden. En mer jämlik tillgång på glasögon kommer motverka att barn och unga som lever i familjer i ekonomisk utsatthet hamnar i utanförskap

  • I höstas samlades regeringen tillsammans med M, C, L och KD och nådde en överenskommelse på migrations- och etableringsområdet, denna överenskommelse träder nu i kraft. Det betyder att från och med idag måste alla kommuner vara med och ta gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända.

Förra året sökte över 160 000 personer asyl i Sverige, detta i kölvattnet av en av de största humanitära kriserna sedan andra världskriget.  Nyanlända välkomnas redan idag i många av Sveriges kommuner, stora som små. Men ska integrationen fungera måste belastningen vara jämn över hela landet och då krävs att fler kommuner gör mer.  Att vi rättvist delar på ansvaret och hjälps åt är den modell som vi ska arbeta efter i Sverige. Därför är det glädjande att Moderaterna i höstas till sist accepterade en anvisningslag som en del av de överenskomna insatserna på migrations- och integrationsområdet.

Sverige ska ha ett ordnat flyktingmottagande där rätten till asyl värnas men också prövas. Den som får avslag ska återvända och den som beviljas asyl ska få ett värdigt mottagande med raka och snabba vägar in i arbete och samhällsgemenskap. Det handlar om solidaritet och ansvar, men också om att se möjligheterna hos varje enskild flykting som kommer till vårt land.

 

 

Bli först att kommentera