Några snabba kommentarer till M:s budgetförslag

Av , , Bli först att kommentera 16

Idag presenterad Moderaterna sitt förslag till budget för 2017. Föga förvånande föreslår de en skattesänkning och besparingar för tre nämnder. De vill även avskaffa systemet med en förvaltning. Ett beslut som de var med om och som infördes 2010.

Anders Ågren slår sig för bröstet och kallar förslaget för ansvarsfullt och att M visar på regeringsduglighet. Tillåt mig småle.

Besparingar inom viktiga områden för att sänka skatten är inte att ta ansvar. Det är endast ett uttryck för dogmatisk ideologi.

Moderaterna vill spara 20 miljoner på Individ- och familjeomsorgsnämnden nämnden. En nämnd som redan idag har det kämpigt med att klara den lagstadgade verksamhet de har att hantera. Besparingen ska ske genom att lägga ut den personliga assistansen till privata aktörer. Att man skulle kunna spara 20 miljoner på upphandling av assistansen är helt felaktigt och det finns inget stöd för detta påstående. Moderaterna verkar tro att kommunens assistans går dåligt men det är inte fallet. Man blandar ihop kommunens ansvar för kostnader för myndighetsutövning med kommunens utförarenhet inom assistans

M vill även spara 20 miljoner på den tekniska nämnden, det är ren kapitalförstöring. Drift och underhåll på fastigheter och gator är viktigt, M föreslår nu att drift och underhåll fortsättningsvis ska ligga på en låg nivå, Det är inte att ta ansvar utan är ren kapitalförstöring. Att sälja Scharinska villan ger möjligtvis engångsutrymme i investeringssammanhang, men stärker ingen budget långsiktigt.

Moderaterna föreslår även att Kvinnohistoriska museet ska läggas ned vilket de räknar ned skulle ge en besparing på 13,5 miljoner kr. Det är inget allternativ för oss Socialdemokrater. Vi är stolta över att Umeå var först i Sverige med att lyfta fram kvinnors historia. Nu vill moderaterna osynliggöra kvinnors historia och förpassa den till historiens skräpkammare, Det gör man bara för att kunna sänka kommunalskatten som behövs för att vi ska klara av att upprätthålla och utveckla en bra kvalitet i välfärden, kultur och fritiden för alla Umebor.

 

Bli först att kommentera