Korta kommentarer om V:s budgetförslag

Vänsterpartiet med stöd av Fi och Ellika Nordström prioriterar i sitt budgetförslag inför 2017 För- och grundskolenämnden, Individ- och familjenämnden samt Äldrenämnden. De finansierar sina satsningar genom att främst skära i Gymnasienämndens-, Kommunstyrelsens- samt Tekniska nämndens budget.

Vi Socialdemokrater prioriterade dessa tre välfärdsnämnder i årets gällande budget men har inför 2017 lyckats tillgodose samtliga nämnder i deras äskanden av ökade behov och vi ger i stort sett täckning för indexökningarna. Vissa effektiviseringar är naturligtvis nödvändiga, det är en signal till verksamheterna. Det är oerhört viktigt att vi hela tiden ser över vår verksamhet för att söka ständiga förbättringar och effektiviseringar.

Problemen med Vänsterpartiets budgetförslag är många. Kanske beror de mest på oerfarenhet och/eller okunskap. De har t ex aviserat att de vill spara ca 45 miljoner på kommunstyrelsen. Det känns bekymmersamt att V föreslår en ramminskning till KS där resurserna till flyktingmottagandet ligger. De besparingar som V tror sig kunna göra inom KS ram är inte i alla fall reella.

Till exempel räknar de in en besparing på satsningen för att Umeå ska bli miljöhuvudstad med 3,3 miljoner kronor. Någon sådan summa finns dock inte låst för detta projekt. Förvaltningen har inom befintlig ram uppdraget att genomföra detta. Ett annat exempel är att de räknar in besparingar på kommunens medlemsavgift till region Västerbotten. Problemet är dock att en indexuppräkning av medlemsavgiften redan är beslutad och hindrar denna besparing. Andra bekymmer med V:s budget för KS är att de vill göra stora besparingar inom Näringslivsservice och kommunikationsenheten. Två viktiga funktioner inom en tillväxtkommun som behöver attrahera såväl nya företag och investerare som nya medborgare.

När det handlar om besparingar inom den tekniska nämndens område på 15 miljoner kronor är det ju direkt kapitalförstöring att inte bedriva underhåll på kommunens fastigheter, gator och vägar. Det kommer att bli dyrare i längden att låta dessa funktioner förfalla. Vänsterpartiet visar verkligen att de är det nej-sägarparti de så ofta anklagas för att vara. De säger nej till i stort sett alla centruminvesteringar, utan eftertanke att det handlar om att underhålla kapital samt om politiska prioriteringar om att Umeå ska vara en trygg stad för alla.

Tillsammans med Mp har vi Socialdemokrater lagt en stabil och ansvarsfull budget – en helhet- med sikte på framtiden. Vi tryggar vår välfärd samtidigt som vi bygger för framtiden med satsningar på bostäder och tillväxt. I detta arbete tar vi även sikte på att bli Europas miljöhuvudstad. Redan på tisdag åker jag till Lubliana för att berätta om Umeås miljöarbete och miljöambitioner.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.