Avslag för överklagande om Gitarrmuseet

GitarrmuseetInga fel har begåtts av kommunen när vi beviljade stöd till Svenska Gitarrmuseet, det slår förvaltningsrätten fast efter sin granskning. Beslutet anses därmed ha tillkommit i laga ordning. 

Det var fem personer som hade överklagat beslutet som fattades i KS AU. Beslutet innefattade bl a ett stöd till föreningen med 2,4 miljoner kr. Till stöd för sitt överklagande har de klagande bland annat hänvisat till en tidningsartikel. Ett argument har varit att den ideella föreningen skulle vara sammanvävd med restaurangen och musikaffären i samma hus, och att stödet till föreningen skulle utgöra en dold subvention till enskilda näringsidkare. De klagande har också hävdat att frågor om stöd till föreningsverksamhet hör hemma i kultur- eller fritidsnämnden.

Vi från kommunen har hävdat att den ideella föreningen är en egen juridisk person, och att bidrag inte har beviljats något av aktiebolagen. Vidare har bidrag lämnats även till Västerbottens länsmuseum, Kvinnohistoriska museet och Bildmuseet. Dessutom menar vi i kommunen att ändamålet för stödet stämmer väl med de kriterier som ska vara uppfyllda för att utvecklingsanslaget ska kunna beviljas från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förvaltningsrättens dom är en följd av en laglighetsprövning. För att rätten ska kunna upphäva arbetsutskottets beslut måste enligt Kommunallagen något av följande kriterier vara uppfyllt:

  • beslutet har inte tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

Jag har hela tiden hävdat att beslutet är fattat på ett korrekt sätt. Det är bra att ärendet nu har prövats i högre instans så vi kan lägga denna debatt bakom oss och fokusera framåt.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.