Tillväxt och hållbarhet

Av , , Bli först att kommentera 4

Just nu är jag tillsammans med en delegation i Ljubljana för att presentera Umeå inför Miljöhuvudstadsjuryn. I eftermiddags hade vi ett bra samtal med juryn där vi kunde berätta om vårt arbete med tillväxt utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Vi berättade bland annat om hur vi utvecklar kollektivtrafiken med satsningar på elbussar, hur vi arbetar för öka det kollektiva resandet och hur vi planerar staden för att Umeåborna ska cykla mer. Vi berättade även om hur vi beslutat om att fjärrvärmen ska bli fossilfri och likaså den kommunala fordonsflottan. Vi pratade även om vår samverkan med universitetet och hur vi jobbar för att återta gaturummet till människorna. Imorgon kväll vet vi hur Umeå står sig i konkurrensen med övriga finalister,

I kväll nåddes jag även av det glädjande beskedet att Trafikverket har beslutat bevilja Umeå kommuns ansökan om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Stödet handlar om maximalt 49,75 miljoner fram till utgången av 2018 och är en medfinansiering på 50%.

Det handlar bl a om stöd:

  • för att utveckla Vasaplan som kollektivtrafiknod och förbättringsåtgärder efter stomlinje 1 som t ex ny hållplatsstruktur för att optimera körtid och tillgänglighet mellan Ersboda, Mariehem, Universitets- och sjukhusområdet
  • för utbyggnad av gång- och cykelvägar inklusive cykelbron mellan Lundåkern och Bölesholmarna
  • till förbättrad kollektivtrafik i anslutning till exploateringar
  • till cykelparkeringar

Tillväxtkommunen Umeå står inför många utmaningar för att undvika växtvärk. Detta beslut underlättar avsevärt för oss att fortsätta utveckla våra hållbara stadsmiljöer.

Bli först att kommentera

Lång budgetdebatt

Av , , Bli först att kommentera 6

När kommunens budget ska fastställas blir det alltid långa debatter, det är bra. Alla partier måste få uttrycka sina åsikter och presentera sina prioriteringar. Jag är särskilt glad över den trevliga ton och den respektfullhet som gårdagens debatt präglades av och att skillnader i politiska prioriteringar blev tydliga.

Umeå har en stark tillväxt. Vi blir fler medborgare, vi får fler sysselsatta och vi ser byggkranar lite här och där i stan. Vi kan även konstatera att Umeå mer och mer blir en attraktiv besöksstad, hotellbeläggningen har ökat med 23 % bara sedan nyår.

Vi har även blivit bedömda av oberoende granskare genom de tävlingar städer emellan som nu är så populära. Jag ser tävlingarna som kvalitetsgranskningar av det vi i Umeå kommun presterar. Jag är oerhört glad över att vi vann årets klimatstad och hamnade på andra plats när det gällde rankingen för årets ”bästa stad att leva och bo” i. Det visar att vi Umeå är inne på rätt framtidsspår. (Efter gårdagens budgetdebatt åkte jag direkt vidare för att idag vara med då Europas miljöhuvudstad 2018 utses. Umeå har av Europeiskakommissionen utsetts till finalist tillsammans med Nijmegen och ’s-Hertogenbosch. Mer om detta i kommande blogg.)

Allt detta är naturligtvis glädjande men det är oerhört viktigt att komma ihåg att en stad i tillväxt alltid får växtvärk. Det krävs aktiv politik för att möta Umeås framtids utmaningar.

Det krävs till exempel stora infrastruktursatsningar, en fortsatt utbyggnad av välfärden och ett Umeå som håller ihop. Dessa utmaningar handlar naturligtvis även om budget och ekonomi och är utmaningar som vi delar med många andra tillväxtkommuner.

Med vetskap om dessa behov, med vetskap om kommunens utmaningar höll jag därför på att sätta kaffet i vrångstrupen när jag läste att moderaterna föreslår en skattesänkning i år på 20 öre (och dessutom aviserar skattesänkarförslag även i kommande budgetar).  Man tar sig för pannan! Då behoven inom välfärden växer, då infrastruktur måste utvecklas i takt med bostadsbyggande mm, då utmaningarna i tillväxtens kölvatten är tuffa. Då föreslår M skattesänkningar.

För att finansiera skattesänkningen tänker sig M att lägga ner Kvinnohistoriskt museum och spara 20 miljoner på individ- och familjenämnden. Med dessa besparingar är inte genomförbara och det vet M. När det gäller Kvinnohistoriska museet så är hyreskontraktet skrivet på 25 år i specialanpassade lokaler för museum, en viss besparing kan göras men det handlar endast om verksamhetspengar och där måste man även beakta att personalen har uppsägningstid precis som alla andra. Några dryga 13 miljoner går det inte att spara på detta även om en nedläggning skulle ske. Moderaterna aviserar även en besparing på Individ- och familjenämnden på 20 miljoner. En nämnd som idag brottas med utmaningar för att klara den lagstadgade verksamheten. Besparingen skall bl a -enligt M- ske genom att lägga ut den personliga assistansen till privata aktörer. Men att detta skulle ge några stora besparingar är inte korrekt. Moderaterna verkar vilja ge sken av att den personliga assistansen går dåligt men så är inte fallet. De blandat förmodligen ihop kommunens ansvar för kostnader gällande myndighetsutövning med kommunens utförarenhet för assistans.

Nej Moderaterna visar sannerligen inte upp någon ansvarsfull politik, men det känns ändå bra att de nu visar sitt rätta ansikte och är tydliga med sin skattesänkarpolitik trots de negativa konsekvenser detta får för ”tillväxtUmeå”.

Den forna alliansen i Umeå är splittrad och samtliga partier lade sina egna budgetförslag. Liberalerna och Centerpartiet låg relativt nära vår röd-gröna budget. M och KD utmärker sig mest från övriga partiers budgetförslag. I debatten aviserade dock Liberalerna  -mycket förvånande- att de kommer föreslå skattesänkningar i nästa budget.

Jag summerar en tydlig och respektfull budgetdebatt från gårdagen som resulterade i att vår rödgröna budget för 2017 fastställdes. Idag fokuserar jag på att Umeå ska bli Europas miljöhuvudstad.

 

 

Bli först att kommentera