Tillväxt och hållbarhet

Just nu är jag tillsammans med en delegation i Ljubljana för att presentera Umeå inför Miljöhuvudstadsjuryn. I eftermiddags hade vi ett bra samtal med juryn där vi kunde berätta om vårt arbete med tillväxt utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Vi berättade bland annat om hur vi utvecklar kollektivtrafiken med satsningar på elbussar, hur vi arbetar för öka det kollektiva resandet och hur vi planerar staden för att Umeåborna ska cykla mer. Vi berättade även om hur vi beslutat om att fjärrvärmen ska bli fossilfri och likaså den kommunala fordonsflottan. Vi pratade även om vår samverkan med universitetet och hur vi jobbar för att återta gaturummet till människorna. Imorgon kväll vet vi hur Umeå står sig i konkurrensen med övriga finalister,

I kväll nåddes jag även av det glädjande beskedet att Trafikverket har beslutat bevilja Umeå kommuns ansökan om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Stödet handlar om maximalt 49,75 miljoner fram till utgången av 2018 och är en medfinansiering på 50%.

Det handlar bl a om stöd:

  • för att utveckla Vasaplan som kollektivtrafiknod och förbättringsåtgärder efter stomlinje 1 som t ex ny hållplatsstruktur för att optimera körtid och tillgänglighet mellan Ersboda, Mariehem, Universitets- och sjukhusområdet
  • för utbyggnad av gång- och cykelvägar inklusive cykelbron mellan Lundåkern och Bölesholmarna
  • till förbättrad kollektivtrafik i anslutning till exploateringar
  • till cykelparkeringar

Tillväxtkommunen Umeå står inför många utmaningar för att undvika växtvärk. Detta beslut underlättar avsevärt för oss att fortsätta utveckla våra hållbara stadsmiljöer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.