Idrotten tillhör välfärdens kärna.

Av , , Bli först att kommentera 6

RF2Idag skriver RFs ordförande Björn Eriksson tillsammans med Västerbottens idrottsförbunds och SISUs ordförande Katarina Sandberg en intressant debattartikel i VK. De båda idrottsföreträdarna pekar på att idrotten är en viktig del i samhällsplaneringen och inte får glömmas bort.

Jag håller med till fullo! De strategiska satsningar på idrotten och dess anläggningar som vi gjort och gör i Umeå kommun har bidragit till att Umeå är en stad med byar där man vill leva och bo. Idrotten har bidragit till Umeås tillväxt och den har skapat positiva fritidsalternativ för våra ungdomar. Genom elitidrotten skapas förebilder och idoler, evenemang för medborgarna att besöka och dessutom sätts Umeå på kartan i andra delar av vårt land.

I Umeå kommun har vi länge haft insikten om idrottens betydelse för medborgarnas och kommunens utveckling. Vi har en lång tradition av att satsa på såväl barn- och ungdoms-, bredd- som elitidrott och ett aktivt friluftsliv. Vi var även tidiga med att medvetet satsa på tjejer och damidrott. I Umeå har vi cirka 300 idrottsföreningar. Ingen stad i Sverige i Umeås storlek slår oss!

Umeå erbjuder även unika möjligheter att kombinera idrott och studier på såväl gymnasie- som universitetsnivå. Vi har tre riksidrottsgymnasier, friidrott, tennis och innebandy, samt specialidrott och idrottsprogram för många andra idrotter. Vid Umeå universitet samlas all idrottsrelaterad utbildning och forskning samt alla elitidrottande studenter inom Idrottshögskolan. Umeå universitet utsågs dessutom 2015 till ett av landets tre första Riksidrottsuniversitet.

I Umeå kommun vet vi att idrottsföreningar och anläggningar för både förenings- och spontanidrott är viktiga som positiva alternativ för våra ungdomars sysselsättning. Det är en viktig del i det förebyggande arbetet för barn och unga. Det finns idag alldeles för många negativa alternativ som kan locka våra tonåringar. Vi vet att ungdomar som idrottar och deltar i föreningslivet använder mindre droger och mer sällan hamnar i kriminalitet. På det sättet är dessa satsningar en investering i individer och i framtiden.

Idrotten bidrar på så många sätt till en positiv samhällsutveckling. Den engagerar människor med olika bakgrund och från olika samhällsskikt, människor som aldrig skulle träffas annars gör det inom idrotten. Idrotten skolar våra ungdomar i demokrati och lär ut normer. Idrotten står för rent spel, den tar avstånd från droger, våld och dopning med mera.

För oss Socialdemokrater tillhör idrotten välfärdens kärna.  I Umeå antar vi utmaningen! Vi vill fortsätta prioritera idrotten när Umeå kommun nu växer.

 

Bli först att kommentera