Smart Sustainable Cities

Broparken_447Umeå kommun har blivit inbjuden att delta i en ansökan till Vinnova om ett 12- årigt strategiskt innovationsprogram ”Smart Sustainable Cities” tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö. Umeå ska i sammanhanget bidra med regional kompetens som den nordliga -arkitiska- aktören med en nationell och internationell ansats.

Ansökan -som Umeå inbjudits till att vara en del av- är en fortsättning på en tidigare nationell strategisk innovationsagenda finansierad av Vinnova. KTH koordinerade då bl a organisationer kopplade till Stockholm, Göteborg och Malmö. Nu vill man alltså även ha med en nordlig aktör.

Vi i Umeå anser att vi har mycket att bidra med och kommer därför att skyndsamt förbereda ett ”Letter of intent” som beskriver Umeås medverkan i ansökan till Vinnova, i första hand under de tre kommande åren.

Umeå ligger redan idag i framkant i detta arbete med klimat/energi- och miljörelaterade satsningar. Vi har t ex ett samarbetsavtal om hållbar stadsutveckling med Umeå universitet och SLU samt ett pågående samarbete med SP om t ex ”smart cities”.

Vi har även tillsammans med samarbetspartners tilldelats projektmedel för olika stadsutvecklingsprojekt, t ex:

  • Stadsmiljöavtalet där vi beviljats 50% medfinansiering av totalt 49,75 Mkr och som innefattar en ombyggnad av Vasaplan samt åtgärder kring kollektivtrafikens linje 1. (2017-18)
  • Smart Cities- Universitetsstaden där vi beviljats 100% finansiering o 35 Mkr för att tillsammans med t ex Rotterdam och Glasgow utveckla den smarta staden. (2017-21)
  • Koldioxidsnåla platsen, där vi beviljats 50% medfinansiering av 27 Mkr för att ta fram metoder och verktyg för att planera och utveckla en stad med så lite koldioxidutsläpp som möjligt, förändra konsumtions-, resevane- och boendemönster. (2017-19)

Vi kan även konstatera att Umeå har kompetenser med starka näringslivskopplingar som kan stärka innovationsprogrammets konkurrenskraft. Jag tänker då t ex på att Design högskolan är rankat som en världsledande utbildningsmiljö för industri- och tjänstedesign och att forskare från Umeå universitet är ledande kring frågor om hälsoeffekter av luftkvalitet/klimatpåverkan i staden och där Umeå fungerar som testmiljö för mycket av den forskningen.

Umeå kommer att kunna bidra till det strategiska innovationsprogrammet och det är glädjande att koordinatorn uppmärksammat att Umeås arbete inom dessa områden är i framkant och bjudit in oss att delta.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.