Östra Ersmark ska utvecklas

På tisdagens Näringslivs- och planeringsutskott godkändes planprogrammet för Östra Ersmark. Planprogrammet skapar förutsättningar för att fortsätta utveckla Ersmark med fler bostäder. Det godkända planprogrammet ska användas som underlag för kommande detaljplaner.
Detaljplaner för delområden kommer att tas fram etappvis och utbyggnaden kommer att ske under en lång period. I den norra delen fortsätter arbetet med detaljplanering direkt och utbyggnad kan komma att påbörjas nästa år. I den södra delen är bostadsbebyggelse aktuellt på längre sikt.
I underlaget inför beslutet framgick det att det är avsatt mark för bl a skola, men det hänvisades även till befolkningsprognosen och det slogs fast att elevunderlaget inte skulle växa nämnvärt. Detta oroar oss Socialdemokrater. Vi vet av erfarenhet från t ex utbyggnaden av Tomtebo att det kommer fler barn än beräknat via prognoser. Det är av stor vikt att vi planera in skolans behov i ett tidigt skede för att ge Ersmarksborna förutsättningar för en bra skola även efter en utveckling med fler bostäder.
Vi Socialdemokrater begärde därför att För- och grundskolan vid nästa NP ska informera utskottet om deras analys av framtida elevunderlag efter en bostadsutbyggnad i Ersmark samt hur de ser på  skolfrågan och elevunderlag vid det ökade bostadsbyggandet.
Vi socialdemokrater kommer inför alla nya exploateringar tydligt efterfråga t ex skolans och äldreboendens behov som ett led i att få med helheten i stadsdelarnas utbyggnad. Det är för oss en självklarhet och ett måste för att klara en hållbar tillväxt av Umeå.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.