Bra fokus av Löfven

Av , , Bli först att kommentera 3

imageI söndags höll statsminister Stefan Löfven sitt sommartal i Vasaparken i Stockholm. Talet spände över många politikområden. Jag är oerhört glad över statsministerns fokus på skolan, men även att han lyfte problematiken med mäns våld mot kvinnor och var tydlig med synen på flyktingmottagandet.

Den svenska skolan ska vara den absolut bästa ett samhälle kan skapa, menade statsminister Löfven. Regeringen presenterade redan på förmiddagen i söndags satsningar på över 8 miljarder per år i ett nytt reformprogram. Skolan står inför en akut lärarbrist som regeringens nya satsning ska möta. Lärar- och förskolelärareutbildningen ska byggas ut. Skolan behöver även mer resurser att anställa personal och lärarnas administrativa arbete ska minska.

Vi ska även göra mer de första skolåren. Hjälpa den som har halkat efter innan det är för sent sa Löfven. Han pratade om att alla skolor ska vara bra skolor. Regeringen ska ta ett tydligare statligt ansvar för att lyfta skolor med sämre studieresultat.

Regeringen ger nu även kvinnojourerna ökat stöd, och motverkar mäns våld mot kvinnor som en del av ett större jämställdhetsarbete. Det är bra och viktigt. I Umeå har vi via BRÅ där jag är ordförande fokuserat just på jämställdhet som metod.

Löfven konstaterade även att vi ska ha en reglerad invandring, där rätten till asyl prövas och respekteras. Där de som får avslag får återvända, men de som beviljas asyl får ett värdigt mottagande. Han menade vidare att alla kommuner måste vara med och dela på ansvaret, och regeringen förbereder därför en lagstiftning för det. Det måste vara slut på att Sveriges rikaste kommuner flyr sitt ansvar, samtidigt som fattigare kommuner gör sitt yttersta.

Bli först att kommentera