Whats the big deal?

Umeå EnergiUmeå kommun fullmäktige har idag haft en lång och i vissa fall upprörd diskussion ang en interpellation från Arbetarpartiet som ifrågasätter Umeå Energis marknadsföringssatsning på en Energipark/Sportpark i anslutning till Umeå Energi Arena. Kritikerna menar bl a att kommunfullmäktige och Fritidsnämnden borde ha fattat detta beslut.

Vi Socialdemokarter välkomnar Umeå Energis satsning. Beslutet är fattat av Umeå Energis VD som en del i deras marknadsföring i området. VD har i sin delegation befogenhet att fatta beslut i dessa frågor.

Som bekant sponsrar Umeå Energi området med sitt namn Umeå Energi Arena och med de specifika arenorna Sol, Vind och Vatten. Umeå Energi har t ex satsat på solceller och vindkraft till arenorna. Umeå Energi vill utöka detta under sponsringsperioden till att även gälla spontanidrotten via en energipark/sportpark på parkeringen utanför arenorna i anslutning till entréerna. Som socialdemokrat välkomnar jag detta, spontanindrott är positivt ut många perspektiv. De bidrar t ex till folkhälsan och ger många medborgare en meningsfull fritid.

Det förvånar mig att debatten gick så högt i fullmäktige om att Umeå Energi i sin marknadsföring väljer att istället för att köpa annonser satsar på en energipark/sportpark och genom detta ge tillbaka till Umeåborna. Umeå Energis satsning på Klabböle kraftcenter eller deras bidrag till badhuset på Ersboda har aldrig skapat denna typ av upprördhet. Som Mikael Berglund (S) uttryckte det från talarstolen – Whats the big deal?

Upprördheten över energiparken/sportparken verkar bottna i att Umeå Energi gör en marknadsföringssatsning som uppskattas av Umeåborna och snuvade politiken på poänger. Vi Socialdemokrater välkomnar alla initiativ såväl från privata företag som från kommunala bolag som bidrar till att utveckla Umeå och skapar attraktivitet och mervärden för medborgarna.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.