Sluta gnäll och var med och ta ansvar istället Peder Westerberg (L)

Av , , Bli först att kommentera 12

Peder Westerberg (L) kritiserar oss Socialdemokrater på sin blogg idag den 31 augusti. ”Det räcker inte med fina ord och löften” skriver han och relaterar till den enkla fråga han ställde vid måndagens fullmäktige till För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S). Han frågade om kommunen har gett upp målet om att det i genomsnitt ska vara 15 barn per barngrupp inom förskolan.

Jag måste säga att Westerbergs gnälliga blogg sannerligen förvånar. Han kan inte ha lyssnat på svaret han fick på sin fråga i fullmäktige. Vi har inte gett upp några mål! För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S) redovisade under fullmäktige tydligt hur utvecklingen ser ut. Skolverkets officiella siffror för 2015 visar att barngruppernas storlek i genomsnitt för 2015 i Umeå var 15,9 barn/avdelning. Vi är alltså på god väg mot målet.

Umeås 15,9 barn/avdelning i genomsnitt kan jämföras med gruppen större städer där genomsnittet var 16,8 barn/avdelning och med samtliga kommuner där 16,7 barn per avdelning var genomsnittet. Jämförelserna nationellt visar att vi har mindre barngrupper och närmar oss målet.

Vi jobbar nu vidare med att minska gruppstorlekarna ytterligare, bland annat genom förändringar av organisatoriska former. Vi fortsätter  arbetet med att utveckla en ännu bättre och tryggare förskola i Umeå.

Sluta gnäll Peder Westerberg (L) och kom med i samtalen och arbetet istället.

  

Bli först att kommentera

Turism bidrar till tillväxt och jobb

Av , , Bli först att kommentera 4

UmeåVi kan konstatera att turismen till Umeå växer. Under första halvåret i år har turismen ökat med cirka 15 %. Ökningen kommer naturligtvis inte av sig själv utan den beror på medvetna strategiska satsningar.

Wasalines större färja över Kvarken är en anledning, Region Västerbottens satsning på chartrade plan från Dusseldorf en annan. Kulturhuvudstadsåret ger fortfarande effekter och lockar de internationella besökarna. Väven, älven och vår attraktiva miljö. Umeås välkomnande hotell och restauranger och kanske viktigast av allt Umeås besöksmål och event. Turistnäringen är viktig bidrar till Umeås tillväxt och skapar fler arbetstillfällen i vår kommun.

I går fattade vi beslut om ett kortsiktigt stöd till Guitars -The Museum om 1,5 miljoner från UKFs styrelse. Detta gjorde vi för att gitarrmuseet skulle undvika konkurs. Samtidigt tillsatte vi via KS AU en arbetsgrupp som ska arbeta fram förslag till en långsiktig driftslösning för museet. (Se gårdagens blogg för detaljerna).

Det är viktigt att vi har en helhetssyn när vi tar ställning till den här typen av ärenden. Guitars- The Museum är ett attraktivt besöksmål för turister. Museet är unikt såväl nationellt som internationellt och bidrar i allra högsta grad till att Umeå idag är en attraktiv turiststad. Med turismen kommer även shopping och efterfrågan av hotell, restauranget och mycket annat. Det ger Umeå tillväxt och nya arbetstillfällen.

Jag är uppriktigt sagt mycket förvånad över Moderaternas agerande i frågan. De röstade igår emot det akuta tillskottet av medel för att museet skulle undvika konkurs. Men de röstade för att tillsätta en utredning om en långsiktig lösning för gitarrmuseet. Man tar sig för pannan! Det går sannerligen inte ihop. Moderaterna med gruppledaren Anders Ågren i spetsen var alltså beredd att låta gitarrmuseet konka. Men varför då rösta ja till en utredning för en långsiktig lösning? Det är ett både ansvarslöst och populistiskt agerande.

Även Liberalerna med Peder Westerberg i spetsen förvånar. Westerberg hävdar att förslaget om att tillskjuta 1,5 miljoner kronor kom vid sittande sammanträde och att han därför inte var förberedd på ärendet. Det är verkligen inte sant! Redan förra veckan fick vi information om att Guitars- The Museum behövde 1,5 miljoner kr för att undvika konkurs. Vi bokade därför in ett extra styrelsemöte med UKF så att alla skulle ha tid att sätta sig in i ärendet och fundera. Om Westerberg kom oförberedd till sammanträdet ligger det ansvaret på hans axlar och ingen annans.

Att Umeå växer som turiststad är bra och mycket välkommet. Det visar att de satsningar som görs såväl politiskt som inom näringslivet har varit rätt.

Bli först att kommentera