Utveckla den svenska modellen

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag skriver statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson tillsammans med Mp:s Isabella Lövin och Gustav Fridolin på DN-debatt om höstbudgeten som presenteras den 20 september. Budgetpropositionen bygger på en överens­kommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Inför budget­propositionen 2017 finns stora förhoppningar från oss kommunföreträdare. Det som presenteras på DN-debatt idag är därför trevlig läsning, det är bra och framåtsyftande åtgärder. Jag kan konstatera att regeringen fortsätter samhällsbygget för att modernisera Sverige och utveckla den svenska modellen.

Regeringen presenterar fyra mycket viktiga områden inför budgeten:

• Tio välfärdsmiljarder för fler anställda i skola och välfärd.
Under den förra regeringen skars nästan 10 000 medarbetare bort från skolan. Kommuner och landsting ges nu 10 miljarder kronor extra per år för investeringar i skola i vård och i omsorg. Tillsammans med tidigare investeringar motsvarar välfärdsmiljarderna kostnaden för 30 000 fler anställda.

• Historisk satsning på miljö och klimat ger jobb.
När regeringen nu ställer om Sverige till en fossilfri välfärdsstat, med den största klimat- och miljöbudgeten någonsin, skapas också nya jobb. Man har redan stärkt järnvägsunderhållet för att tågen ska gå i tid och tagit viktiga steg för att främja hållbara transporter. I höstens budget investeras ytterligare i en förbättrad infrastruktur.

• Stärk innovation och forskning.
Sverige står starkt i den globala konkurrensen. I höstens budget fortsätter investeringarna i ett innovativt ­näringsliv. Sverige ska konkurrera med kunskap, kvalitet och innovation, inte med låga löner och dåliga arbetsvillkor.

• Förbättra matchningen på arbetsmarknaden.
Trots att svensk arbetsmarknad går på högvarv har var tredje arbetsgivare i näringslivet svårt att hitta rätt kompetens. Därför satsas kraftigt på kunskap och kompetens för att förstärka matchningen i höstens budget.

 

 

 

Bli först att kommentera